Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Statsbudsjettet for 2013 betyr færre studentboliger i Oslo fremover

Pressemelding fra Velferdstinget i Oslo og Akershus 8/10-12

Statsbudsjettet for 2013 løser ikke problemet med studentboligmangel i hovedstaden og i de største byene i Norge. I Oslo risikerer man byggestopp i studentboligbyggingen.

I dag bygges studentboliger gjennom at staten tilbyr studentsamskipnadene lån gjennom Husbanken med 700.000 kr per studenthybel.

– Når regjeringen nå ikke øker kostnadsrammen, blir det svært vanskelig, nesten umulig, å bygge nye studentboliger i Oslo på grunn av statlige byggekrav, generelt høye byggekostnader og dyre tomter, sier Birgit Skarstein, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Allerede i dag er det den enkelte student som tar størstedelen av regninga for å bygge en studentbolig, gjennom husleie. Staten bidrar kun med cirka 30 prosent i tilskudd. Bygger man over 700.000 kr per studenthybel faller tilskuddet bort, og boligene blir enda dyrere.

– Å øke tilskuddet og lånerammen for studentboligbygging er veldig god samfunnsøkonomi og bidrar til å sikre alle lik rett til utdanning i Norge. Det er synd ikke regjeringen ser dette, sier Skarstein.
Kontakt

Birgit Skarstein, mob. 452 88 410, leder@studentvelferd.no

Velferdstinget i Oslo og Akershus er Oslo- og Akershusstudentenes interesseorganisasjon og øverste organ i velferdsspørsmål. Velferdstinget består av 37 studentrepresentanter fra utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus og representerer mer enn 60.000 SiO-studenter. Velferdstingets mandat og oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Oslo og Akershus. www.studentvelferd.no

Del på Twitter Del på Facebook