Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Arbeidsutvalget

På det konstituerende møtet 3.desember valgte Velferdstinget Arbeidsutvalget for 2013. De 6 som skal jobbe for Oslo- og Akershusstudentenes velferdsgoder i 2013 er:

Tone Vesterhus – Leder (heltid, fra UiO)
Mari Heglum – Nestleder (heltid, fra UiO)
Christian Strandenæs – Informasjonsansvarlig (heltid, fra UiO)
Andreas Borud – Politisk rådgiver (deltid, fra UiO)
Annika Jahren – Politisk rådgiver (deltid, fra HiOA)
Marit Hjort – Profileringsansvarlig (deltid, fra UiO)

Hovedstyret

Det ble valgt to nye hovedstyrerepresentanter på det konstituerende møtet:

Mats Kirkebirkeland (BI), vara Magnus Hovengen (BI)
Daniel Heggelid-Rugaas (UiO), vara Morten Olsen (MF)

I tillegg ble sittende hovedstyrerepresentant Magnus Nystrand valg til hovedstyreleder.

Boligstyret

Det ble valgt en representant til styret i SiO Studentboligene:

Christophe Cunen-Classens (BI)

Kulurstyret

Det ble valgt leder, 5 nye medlemmer til kulturstyret og 5 varaer:

Karl Kristian Rådahl Kirchhoff – leder (UiO)
Tor-Inge Gloppen (NIH)
Svein Tømmerdal D.y (UiO)
Camilla Holm (UiO)
Kristian Myhre (MF)
Stine Molteberg (UiO)
1.vara – Jeanette Viken (UiO)
2.vara – Aleksander Fleischer (UiO)
3.vara – Erlend Kristoffer Schjelderup (HiOA)
4.vara – Jørgen Trollebø (UiO)
5.vara – Eivind Hjemstad-Sollerud (BI)

Kontrollkomitéen

Martin Oleberg (UiO)
Helge Schwitters (UiO)
William Sæbø (HiOA)

Klagenemda for studentboligene

Eline L. Paulsen (BI) 2 år
Sverre Søraas (HiOA) 1 år

URBAN Boligutleie

Kåre Søvde (HiOA)

Del på Twitter Del på Facebook