Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

kick-off2012

Nå nærmer kick-offen seg, så da er det bare å begynne å forberede seg! Her er programmet, og ideer til hvordan du kan forberede deg.

Kick-offen er 2. februar, i Rådssalen i 10. etg. i Lucy Smiths hus på Blindern.

12.00: Bli-kjent-leker
13.30: Lunsj
Fra kl. 14.00 er vi delt i grupper, som rullerer mellom fem ulike workshops. Hver av dem kommer til å vare i ca 35 minutter, så det blir ti minutters pauser dem i mellom. Her kommer noen forslag til hvordan du kan forberede deg, og litt om innholdet i hver av workshopene.
A: Resolusjonsskriving
   Hvilke politiske saker vil du og din fraksjon skrive resolusjoner om dette året? Skriv ned ideer på forhånd! I workshopen får du øvelse i å skrive dem.
Her kan du lese resolusjonene som ble vedtatt av Velferdstinget 2012: Varmmat i studentbarnehagerdeltidssykemelding og miljøvennlig uke.
B: Arbeidsprogrammet
    Hvilke punkter vil din fraksjon ha inn i årets arbeidsprogram? Skriv dem ned! Kan arbeidsprogrammet bli mer oversiktlig eller kortfatta? Les gjerne gjennom
fjorårets   arbeidsprogam.
Denne workshopen skal sørge for at vi får en så fruktbar arbeidsprogramsdebatt som mulig på Velferdsseminaret.
C: «Bli kjent med din ordstyrer» og møteskolering med Kjartan Almenning
    Kjartan kommer til å være ordstyrer på flere av årets Velferdstingsmøter. I workshopen skal han sette deg inn i møteregler, samt gi deg debattøvelse.
Hva mener du skal til for å få til et godt møte og god debattkultur? Hvilken rolle skal en ordstyrer ha?
D: Studentvelferd – kjør debatt!
     Lik rett til utdanning? Gratis studenthelsetjeneste? Billige læremidler? Semesteravgift? Boliggaranti? Studentstyrt samskipnad? Hva mener du og din fraksjon?
Gjennom debattlek skal du få testa ut argumenter om flere av de grunnleggende problemstillingene knytta til studentvelferd.
E: SiO og VT – hvordan funker det hele?
    Hvordan er relasjonen mellom Velferdstinget og SiO, og hvordan bør den være? Hvordan er de to organene bygd opp og hvordan jobber de? Er det nok åpenhet rundt dette?
Hvordan jobber arbeidsutvalget, og hvilket forhold bør det ha til representantene i Velferdstinget? Hva forventer du og din fraksjon av arbeidsutvalget? Forbered innspill!
Les gjerne om Velferdstingets struktur og om SiO, for å forberede deg.
17.40: Avslutning og evaluering
18.00: Vi beveger oss til Villa Eika. Der blir det quiz, grilling og maks bra stemning!
Del på Twitter Del på Facebook