Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Kjære Kristin, Kjære studenter!

Gratulerer med dagen. Vi står her i dag for å markere byggestart for 160 nye studentboliger. Vi har all grunn til å feire. 160 studenter vil få muligheten til å flytte inn i rimelige samskipnadsboliger, og har kanskje en bekymring mindre knyttet til det å studere.

Studietiden skal jo ikke være en bekymringsfull tid, det skal jo være den morsomste tiden i livet ditt. Og vi er så heldige at vi har gode tiltak som er med på å sikre lik rett til utdanning i Norge, med studiestøtte og en samskipnad som sørger for at rammene vi trenger rundt studiene, velferden vi alle trenger ivaretas.

Men ikke alt er på plass. Studentvelferden trenger også å holde tritt med utviklingen i samfunnet har for øvrig. I Soria Moria 2 ble det stadfestet at det skulle bygges 1000 studentboliger i året, og det har regjeringen holdt. Det fortjener de skryt for. Dette har også sikret at dekningsgraden for studentboliger ikke har blitt betydelig redusert på de her årene.

Men, tidene endrer seg og vi må tilpasse oss. Vi er stort sett alle enige om at det er mer som skal til. Oslo har og kommer som kjent til å ha ekstrem høy tilflytting i årene som kommer, og vi står klare for å dra vår del av lasset for å løse boligkrisen. For det er jo det fine med studentboliger. Ikke bare huser de tusenvis av studenter, de letter også trykket på det private boligmarkedet.

Det er 3 grupper med aktører som har et spesielt ansvar for å realisere flere studentboliger. Det er studentbevegelsen, samskipnadene og myndighetene.

Studentbevegelsen skal rope høyt og tydelig ut om hva som skal til, og drive kunnskapsformidling, for det er jo tross alt vi som er ekspertene på dette. Det har vi all ambisjon om å gjøre.

Samskipnadene har et ansvar for å stå klare med gode, innovative og realiserbare byggeprosjekter. Her har kommunen også et ansvar for å legge til rette for studentboligbygging, gjennom smidige saksprosesser i plan og bygningsetaten, og ved å tilby rimelige eller gratis tomter.

Kristin, du har også et ansvar. For det eneste som kan stoppe studentboligmaskineriet nå, er for dårlige rammevilkår. Kostnadsrammen MÅ heves betraktelig, hvis ikke blir det byggestopp. Tilskuddsandelen skal opp på 50% for å sørge for at studentboliger fortsatt skal være utdanningspolitisk virkemiddel. Og ikke minst må vi sørge for at det bygges flere studentboliger årlig. Vi er veldig glade for signalene hos de fleste partier om at det skal bygges 2000 studentboliger årlig, nå gjenstår det å sørge for at det blir fulgt opp.

Oslo er Norges dyreste by, og for at det fortsatt skal være mulig å være student i Oslo må disse grepene tas. Studentboliger er nøkkelen i å sikre lik rett til utdanning, og sammen skal vi jobbe for at det reises mange, gode og billige studentboliger i lang tid fremover.

Del på Twitter Del på Facebook