Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

Hovedprioritering

 1. VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus.
 2. VT skal jobbe for en helhetlig bedring av SiO Mat og Drikke, med spesielt fokus på et variert og sunt tilbud.
 1. Generelt

  1. VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte samt binde studiestøtten til 1,5 G.
  2. VT skal jobbe for at Lånekassens inntektsgrense skal økes.
  3. VT skal jobbe for å gjeninnføre reell studentstyring av samskipnadene i samskipnadsloven.
  4. VT skal arbeide for synliggjøring av SiOs velferdstilbud og promotere Velferdstingets arbeid ut til alle medlemsinstitusjonene.
 2. Samfunnsansvar

  1. VT skal jobbe for at SiO skal ta inn lærlinger inn i alle sine virksomheter.
  2. VT skal jobbe for at SiO skal kildesortere alt avfall i selveide bygg.
 3. Bolig

  1. VT skal jobbe for å avvikle 35 års aldersgrense på studentboliger. Frem til det er fjernet skal det gjøres unntak fra aldersregelen for spesielt utsatte studentgrupper.
  2. VT skal jobbe for økt kostnadsramme og tilskuddsandel for bygging av studentboliger.
  3. VT skal jobbe for at studentboliger blir et eget arealformål i plan- og bygningsloven.
  4. VT skal jobbe for at SiO skal få større andel av studentboligtildelingen enn i dag.
  5. VT skal jobbe for at staten gir tilskudd til bygging av 4000 studentboliger i året.
  6. VT skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til studentboligbygging.
  7. VT skal jobbe for at Oslo og Akershus innfører «Tak over hodet»-garanti for studenter.
 4. Helse

  1. VT skal jobbe for at SiO har en helhetlig satsning på forebygging av psykiske lidelser.
  2. VT skal jobbe for at Studie med støtte skal utvides til å gjelde alle utdanningsinstitusjonene i samskipnaden.
  3. VT skal jobbe for at studenter med deltidsjobb skal ha rett til sykestipend på lik linje med studenter uten lønnsinntekt.
  4. VT skal jobbe for at refusjonsordningen i SiO helse gjøres så enkel som mulig.
  5. VT skal jobbe for at SiOs leger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise til abort og andre allmennlegeoppgaver.
  6. VT skal i løpet av året utarbeide et helsepolitisk dokument.
  7. VT skal jobbe for å fremme studentenes fysiske helse gjennom fokus på økt fysisk aktivitet og ernæring.
 5. Mat og drikke

  1. VT skal jobbe for et bedre og billigere vegetartilbud i alle SiOs studentkafeer.
  2. VT skal jobbe for at SiO kantinene skal ha utvidede åpningstider i pressperioder.
 6. Studenter med barn

  1. VT skal jobbe for at studentbarnehagene utvider og videreutvikler sitt studentspesifikke tilbud.
  2. VT skal jobbe for at studenter med barn får tilgang til 12 måneder studiestøtte.
  3. VT skal jobbe for at SiOs barnehager skal ha høy utstyrsmessig og bygningsmessig standard.
  4. VT skal jobbe for at SiO barnehager skal stille krav til ansatte om god norskspråklig kompetanse.
 7. Studentkultur

  1. VT skal jobbe for at foreninger ved alle institusjonene i større grad benytter seg av tilbudene til SiO Foreninger og Kulturstyret.
  2. VT skal jobbe for at kommunen legger til rette for studentkultur.
 8. Samferdsel

  1. VT skal jobbe for at aldersgrensen på studentbillett på kollektivtransport fjernes.
  2. VT skal jobbe for at Ruters rutetilbud studenttilpasses og utvides.
  3. VT skal jobbe for at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett.
 9. Organisasjon

  1. VTs arbeidsutvalg skal møte studentdemokratiet på alle medlemsinstitusjonene i løpet av året.
  2. VT skal ha skolering av sine representanter gjennom hele året.
  3. VT skal styrke samarbeidet med andre relevante studentdemokratier i Norge
  4. VTs arbeidsutvalg skal fremlegge for VT en midtveisevaluering og en årsrapport om eget arbeid på henholdsvis første møte etter sommeren og siste møtet i perioden.
  5. VTs arbeidsutvalg skal på hvert velferdstingsmøte avholde en politisk orientering.
  6. VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene i større grad skal finansiere studentdemokratiene selv, med mål om at semesteravgiften utelukkende skal benyttes til studentvelferd.
Del på Twitter Del på Facebook