Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Velferdstingets arbeidsutvalg har et ledig verv som politisk rådgiver ut 2013. Arbeidsutvalget har to politiske rådgivere. Disse jobber særlig med å produsere medieutspill, drive med lobbyarbeid og å legge strategier for Velferdstingets politiske arbeid opp mot nasjonale og lokale myndigheter.

Den nye politiske rådgiveren vil bli supplert inn ved valg på neste velferdstingsmøte 2. september. Vi har lagt ut et kandidatskjema her slik at alle som stiller får en mulighet til å presentere seg før møtet. Presentasjonene av kandidatene finner du her, de blir lagt ut fortløpende. Fordi vi foreløpig ikke har en valgkomité vil det ikke bli gitt noen innstilling til valget.

Den som blir valgt vil tiltre i en svært hektisk periode og det vil være nødvendig å sette seg raskt inn i det politiske arbeidet (media og lobby spesielt). Arbeidsutvalget vil på det tidspunktet ikke ha mye ressurser til å drive opplæring, og vi er derfor avhengige av at kandidater med tung erfaring fra politisk arbeid stiller. Vervet tiltredes umiddelbart, og varer frem til 1/1-2014.

Ta kontakt med Leder av velferdstinget Tone Vesterhus om det er noe du lurer på!

§ 3-4 Politisk rådgivers oppgaver :
Velferdstingets politiske rådgivere skal:

  1. innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for velferdstinget
  2. ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill
  3. ha ansvar for lobbyvirksomhet ovenfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter
  4. drive saksbehandling
  5. ha kontakt med, og følge opp, sine ansvarsområder i SiO og Velferdstinget
Del på Twitter Del på Facebook