Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Hva mener egentlig partiene om studentvelferd? Vi har gått gjennom partiprogrammene og laget en oversikt over hva de forskjellige partiene sier om hovedprioriteringene til Velferdstinget! (Hovedprioriteringene våre finner du forresten i Arbeidsprogrammet vårt).

Parti Boligkravet Gradert sykestipend Studentstyring i samskipnadene
Rødt
 • 5000 boliger
 • Øke kostnadsrammen
 • Øke tilskuddet
SV
 • 2000 boliger
 • «Statlig tilskuddsandel bør økes.»
At samskipnadene styres av et studentflertall
Arbeiderpartiet
 • 3000 boliger
 • Øke kostnadsrammen
 • 50% tilskudd
Utrede en ny varig ordning for bruk av gradert sykestipend for elever og studenter Sikre studentdemokratiet og støtten til studentsamskipnader og studentorganisasjoner
MDG
 • 3000 boliger
Senterpartiet
 • 1500 boliger
KRF
 • 3000 boliger
 • Øke rammen til 850 000 kroner i de store byene og 750 000 kroner ellers
 • 50 % tilskudd
Det må tas høyde for at studenter som får opphold i studiet på grunn av sykdom eller svangerskap/fødsel, ikke blir rammet økonomisk. «Studentsamskipnadene har her en viktig oppgave i å produsere velferdstilbud som kommer studentene til gode. Studentsamskipnadene skal være studentstyrte, og det må være godt samarbeid mellom kommune og stat for gode rammebetingelser.
Venstre
 • 2000 boliger
 • Heve rammen
 • 50 % tilskudd
«Utvide lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.Gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. « «Studentsamskipnadene, som skal være syrt av studentene selv, skal fortsatt ha det utøvende ansvaret for velferdstilbudet, inkludert studentenes helsetilbud.
Høyre
 • 2-3000 boliger
 • Fjerne kostnadsrammen for bygging av studentboliger.
FRP
 • 2000 boliger
Del på Twitter Del på Facebook