Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Nå er det snart tildelingsmøte i Velferdstinget! Møtet er klokken 17.00 mandag 14/10, i kantinen på Det Teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4, 0363 Oslo. Kart

På møtet skal vi:

Sakspapirerne for møtet finner du her, budsjettet for 2014 er her, og her er revisjonsberetningen for Velferdstingets Årsregnskap for 2012.

Vi har lagt ut tilskuddsøknadene fra alle studentdemokratiene på nettsidene.

Kontrollkomiteen har gitt en innstilling vedrørende habilitet på innstillingsmøtet:

Kontrollkomiteen innstiller på at alle som besitter verv i styre eller ledelse hos søker må vurderes som inhabile i behandlingen av deres konkrete sak. Som en konsekvens av dette fratas representanten tale, forslags og stemmerett når deres sak behandles.

Her finner du bl.a. sakspapirer for tidligere tildelingsmøter. Tilskuddskriteriene våre ligger sammen med resten av dokumentene våre.

Du kan levere endringsforslag til møtet med dette skjemaet. Endringsforslag som allerede er sendt inn finner du her.

Del på Twitter Del på Facebook