Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Studentene feirer et skred av gjennomslag i forslaget til statsbudsjett for 2014. – Dette er en historisk dag for studentbevegelsen, jubler lederne i velferdstingene i Oslo, Bergen og Trondheim.

11 måneder studiestøtte, flere studentboliger, deltidssykemelding for studenter og økt støtte til studenter med barn er blant seierne for studentene i statsbudsjettet for 2014.

Flere og billigere studentboliger har vært en felles kampsak for velferdstingene i Oslo, Bergen og Trondheim og Norsk Studentorganisasjon (NSO). I statsbudsjettet foreslås høyere kostnadsramme, høyere statstilskudd og 1300 studentboliger.

— Studentboliger er det beste tiltaket både for lik rett til utdanning og for å dempe presset i boligmarkedet. Med denne støtten kan vi bygge flere og billigere boliger også i de største byene, der leia er høyest, sier sier Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Den rødgrønne regjeringen foreslår å innføre 11-måneder studiestøtte fra og med studieåret 2014-15. Studentene får dermed lån og stipend også i juni i 2015.

— Med 11 måneder studiestøtte får studentene tre ekstra arbeidsuker i året. Da kan vi konsentrere oss om å studere istedenfor å sitte i kassa på Rimi i eksamenstiden, sier Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim.

Studentbevegelsen har også fått gjennomslag for at deltidssykemelding for studenter blir en permanent ordning, og for at studenter med barn får høyere støtte.

— Dette er studentgrupper som er særlig utsatt økonomisk, og som trenger ekstra støtte for å få like gode muligheter til å studere, Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen.

Studentlederne forventer nå at det nyvalgte Stortinget følger opp forslagene i statsbudsjettet. — Dette er et studentløft vi ikke kan si nei til, avslutter Vesterhus, Coward og Gjertsen.

For kommentarer eller mer informasjon
Tone Vesterhus, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, 975 71 019
Vilde Coward, leder av Velferdstinget i Trondheim, 922 09 704
Anna Gjertsen, leder av Velferdstinget i Bergen, 924 98 163
Del på Twitter Del på Facebook