Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

25. februar mottok tusener av studenter i Oslo SHoT – Studentenes helse og trivselsundersøkelse.

SiO ønsker å gi studenter et best mulig velferdstilbud, og trenger ny kunnskap om studentenes situasjon og behov. SiO har derfor i samarbeid med de andre studentsamskipnadene i Norge tatt initiativ til å gjennomføre den nasjonale helse- og trivselsundersøkelsen for andre gang. Undersøkelsen skal besvares av et utvalg studenter fra de norske studiebyene, og er tilgjengelig frem til 24. mars. 2014.

Alle samskipnadene mobiliserer i disse dager rundt en felles kampanje for å få flest mulig studenter til å svare på undersøkelsen. Vi ber derfor om hjelp av dere til å synliggjøre undersøkelsen ved å dele Facebook-meldingen og oppfordre studenter til å svare.

Facebook-budskap

Har du fått den? Ta SHoT!

SHoT er SiOs helse- og trivselsundersøkelse som blir sendt ut på mail til et utvalg studenter. Vær med å si din mening! Dine synspunkter er viktig for utviklingen av SiOs tilbud, og vil sette dagsorden for studentvelferd generelt. Har du fått invitasjon på mail – gå inn og svar på undersøkelsen innen 24. mars 2014. Du som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av en MacBook Pro til verdi av 10.000 kr og 10 gavekort a kr. 500 fra Akademika.

Del på Twitter Del på Facebook