Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

det

På neste Velferdstingmøte den 13/5 skal det velges representanter inn i styrene til Universitas og Radio Nova.

Radio Nova

Det skal velges to medlemmer til styret i Radio Nova, derav en styreleder med personlig vara og styremedlem med personlig vara. Styreleder med personlig vara sitter for to år og styremedlem med personlig vara sitter i ett år. Det avholdes styremøter ca hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med Viktor hvis det er noen spørsmål.

 

Universitasstyret

Det skal velges to medlemmer til styret i Universitas, derav en styreleder med personlig vara og styremedlem med personlig vara. Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med Viktor hvis det er noen spørsmål.

Del på Twitter Del på Facebook