Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Der kom det ingen midler til bygging av flere studentboliger.

– Vi håper dette ikke er et signal, og at regjeringen kommer med en storstilt satsning på studentboliger i statsbudsjettet til høsten. I dag kom det ingen midler til studentboliger, men 170 millioner i avgiftskutt på båtmotorer. Det viser veldig tydelig hvem regjeringen satser på, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland.

Høsten 2013 stod over 14 500 studenter i kø for studentbolig, og studenttallene er økende. Med regjeringens ambisjon om å realisere kunnskapssamfunnet må den pressede boligsituasjonen avhjelpes.

– Det er stort behov for studentboligbygging. For å kunne realisere heltidsstudenten må det bygges flere og billigere studentboliger. Regjeringen har ved flere anledninger påpekt behovet for studentboligbygging, men forskjellen fra den rødgrønne regjeringen er minimal, fortsetter Rosseland.

Nye tall fra SSB har vist at leieprisene i Norge har økt mye raskere enn både inflasjonen og inntektene de siste åtte årene.

Rosseland mener studentboliger er en investering som gagner hele samfunnet.
– Prisveksten dempes av flere studentboliger i markedet, noe som er bra for både studenter og alle andre på leiemarkedet. Det er gode lovnader i regjeringens planer om 2000-3000 studentboliger i året, men løfter må følges av handling, avslutter Rosseland.

Pressemelding Velferdstinget i Oslo og Akershus 14/5-2014

Kontakt:
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland 450 32 223

Del på Twitter Del på Facebook