Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Pressemelding frå Velferdstinget i Bergen, Trondheim og Oslo og Akershus.

Studentenes psykiske helse forverres

Velferdstingsledere krever satsing fra regjeringen

“Årets undersøkelse viser dystre tall. At en av fem studenter rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager er alarmerende” sier leder av Velferdstinget i Bergen Tor Sivertsen Prestegard.

Onsdag formiddag blir Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 (SHoT 2014) lagt frem i Oslo. En av funnene i undersøkelsen viser at hver femte student rapporterer om alvorlige symptomplager, som er dobbelt så mange i forhold til andre i samme aldersgruppe. Videre viser undersøkelsen at kvinner er overrepresentert i statistikken.

“Studenter er en sårbar gruppe og det er bekymringsverdig at det er dobbelt så mange kvinner som menn som har psykiske plager.” sier Kaia Marie Rosseland leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstingslederene krever nå at det blir gitt øremerkede midler over statsbudsjettet til tiltak for studenters psykiske helse. I dag finansierer studentene selv, over semesteravgiften, størstedelen av kostnadene til samskipnadenes psykiske helsetjenester.

“Det er på tide at regjeringen kommer på banen. Det trengs mer statlige midler for å sikre et godt lavterskeltilbud til studenter som sliter psykisk.» sier Anne Finstad leder av Velferdstinget i Trondheim.

Fakta om velferdstingene
– Velferdstingene er de høyeste studentdemokratiske organene i samskipnadene.
– Velferdstinget i Oslo og Akershus representerer 62 000 studenter, Velferdstinget i Trondheim representerer 35 000 studenter og Velferdstinget i Bergen representerer 29 000 studenter.

Kontakt
Kaia Marie Rosseland, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, tlf. 450 32 223
Bilde: http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2013/01/Kaia.jpg
Anne Finstad, Leder av Velferdstinget i Trondheim, tlf. 415 94 440
Bilde: http://www.velferdstinget.no/wp-content/uploads/2012/07/Anne-farger-kort.jpg
Tor Sivertsen Prestegard, Leder av Velferdstinget i Bergen, tlf. 917 74 383
Bilde: http://www.vtbergen.no/wp-content/uploads/2013/10/WEB-Tor-Sivertsen-Prestegard.png

Del på Twitter Del på Facebook