Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

3. september ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt frem og overlevert helse- og omsorgsminister Bent Høie. Tallene viser en skremmende utvikling.

SHoT-undersøkelsen viser at hele 21% av studentene i Oslo har alvorlige og/eller mange psykiske symptomplager. Det er mest av samtlige store studentbyer i Norge.

“Tallene viser at studentene sliter dobbelt så mye som resten av befolkningen, og Oslostudentene sliter aller mest. Dette kan ikke ignoreres lengre,” sier Kaia Marie Rosseland, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Hun er bekymret for konsekvensene dersom problemet vedvarer.

“Studenter som sliter er i større fare for å stryke eller droppe ut. Det er ikke bare et problem for den enkelte, men for hele samfunnet,” fortsetter Rosseland.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av Oslostudentene som søker hjelp gjør det hos Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Likevel er kapasiteten sprengt, og ventelistene er svært lange. Rosseland sier det trengs en satsning fra det offentlige for å styrke studenthelsetjenestene.

“Gjennom semesteravgiften betaler studentene nesten hele kostnaden selv. Det er på tide at både staten og kommunen ser verdien av det arbeidet SiO gjør, og bidrar enda mer,” sier studentlederen.

På onsdagens lansering av SHoT-undersøkelsen uttalte helseminister Bent Høie at han ville styrke de kommunale psykiske helsetjenestene, men lovet ingenting til studentsamskipnadene. Velferdstinget i Oslo og Akershus er skuffet over helseministeren, og mener det er på høy tid at studenthelsetjenestene finansieres bedre.

“Studentsamskipnadene er eksperter på studenthelse, og har en unik kompetanse. Derfor må vi styrke tilbudet der ekspertisen finnes, heller enn å finne opp kruttet på nytt,” avslutter Rosseland.

Del på Twitter Del på Facebook