Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i går økes kommunenes ressurser til rus og psykiatri med 200 frie millioner. – Bruk pengene smart, oppfordrer studentleder.

 I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å øke kommunenes ressurser til rus og psykisk helse med 200 millioner. Velferdstinget i Oslo og Akershus ber nå Oslo kommune bruke noe av dette på samarbeid med studentsamskipnaden.

– Studentsamskipnaden i Oslo har ekspertise på studenthelse som ingen andre. Med nesten 70 000 studenter i Oslo er det en stor gruppe, som også sliter mer enn gjennomsnittet, sier Kaia Marie Rosseland, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som kom tidligere denne høsten, viste at 19% av studentene hadde alvorlige psykiske plager. I Oslo er tallet enda høyere. Rosseland mener Oslo kan ta et større ansvar som vertskommune.

 – Selv med alle ressursene SiO har i dag er det lange køer. Samtidig gjør samskipnaden en viktig og spesialisert jobb, som ville falt på kommunen dersom SiO ikke var der. Det er bare rimelig å la SiO også nyte godt av de friske midlene som kommer i statsbudsjettet, sier Rosseland.

 – Studenthovedstaden skapes ved at Oslo tør å bruke ressurser på å bli den beste studentbyen. Et ledd i dette er å satse på samskipnaden. De har ekspertisen som skal til, påpeker Rosseland, samtidig som hun understreker at det er viktig å styrke det generelle helsetilbudet også.

 – Unge sliter mer enn før med psykiske plager, men studentene sliter mer enn sine jevnaldrende. Oslo kan vise at de vil satse som studentby, og vi håper de ser mulighetene i samarbeid med samskipnaden, avslutter Rosseland.

 

For ytterligere kommentarer, kontakt Kaia Marie Rosseland, 450 32 223

Del på Twitter Del på Facebook