Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

Hovedprioritering

 1. VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus.
 2. VT skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og behandle psykiske lidelser hos studenter i Oslo og Akershus.
 1. Generelt

  1. VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte, binding av studiestøtten til 1,5G og en økning av stipendandelen til 50 %.
  2. VT skal jobbe for synliggjøring av SiOs velferdstilbud og promotere Velferdstingets arbeid ut til alle medlemsinstitusjonene.
  3. VTAU skal være en synlig aktør og stemme frem mot kommunevalget.
  4. VT skal jobbe for at SiO innfører et samlet digitalt tilbakemeldingssystem for alle SiOs tjenester.
 2. Organisasjon

  1. VTAU skal fremlegge en årsrapport for VT.
  2. VTAU skal bruke sosiale medier aktivt som et virkemiddel for å skape økt rekruttering til og engasjement for VT.
  3. VTAU skal samarbeide med eksterne aktører, som ViN og NSO i saker som er av nasjonal interesse.
  4. VT skal vedta en helhetlig grafisk profil og implementere denne i alt profileringsarbeid og materiale.
  5. VT skal revidere tildelingsreglementet for studentdemokratier i løpet av våren 2015.
  6. VT skal aktivt jobbe med å inkludere de mindre høgskolene i sitt virke.
 3. Bolig

  1. VT skal utarbeide et nytt boligpolitisk dokument.
  2. VT skal jobbe for økt kostnadsramme og tilskuddsandel for bygging av studentboliger.
  3. VT skal jobbe for at studentboliger blir et eget arealformål i plan- og bygningsloven.
  4. VT skal jobbe for at SiO skal få større andel av studentboligtildelingen enn i dag.
  5. VT skal jobbe for at staten gir tilskudd til bygging av 4000 studentboliger i året.
  6. VT skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til studentboligbygging.
  7. VT skal jobbe for at Oslo og Akershus innfører «Tak over hodet»-garanti for studenter.
 4. Helse

  1. VT skal jobbe for at kapasiteten i SiOs helsetjenester skal utvides for å redusere ventetidene på alle tjenester.
  2. VT skal jobbe for en statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske helsetjenesten til SiO.
  3. VT skal jobbe for en samlet, digital løsning for timebestilling, refusjon og annen informasjon tilknyttet SiO Helse.
  4. VT skal jobbe for at rådgivning skal være tilgjengelig og godt kjent ved alle institusjoner tilknyttet SiO.
  5. VT skal jobbe for å fremme studentenes fysiske og psykiske helse gjennom fokus på økt fysisk aktivitet og ernæring.
  6. VT skal jobbe for at ansatte i SiO Helse og SiO Rådgivning kurses i Rosa kompetanse.
  7. VT skal jobbe for et bedre inntakssystem i den psykiske helsetjenesten der SiO skal sørge for at studenter som søker hjelp havner i riktig instans.
 5. Mat og drikke

  1. VT skal jobbe for at SiO kantinene skal ha utvidede åpningstider i pressperioder.
  2. VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik og rimelig mat, og et godt halal- og vegetaralternativ.
  3. VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke tilbyr utvalg til allergikere og tydelig merker maten.
 6. Miljø og samfunnsansvar

  1. VT skal jobbe for at SiO skal ta sosiale og klima- og miljømessige hensyn, ut over det som er pålagt ved norsk lov.
  2. VT skal jobbe for at SiO skal ta inn lærlinger ved alle sine virksomheter.
  3. VT skal jobbe for at SiO skal motarbeide arbeidslivskriminalitet, spesielt ved anbudsrunder, og bidra til et seriøst og etisk arbeidsliv.
  4. VT skal jobbe for at SiO skal sertifiseres som Miljøfyrtårn.
 7. Studenter med barn

  1. VT skal jobbe for at Oslo kommune synliggjør det studentspesifikke barnehagetilbudet til SiO særlig gjennom sine nettsider
  2. VT skal jobbe for at SiO Barnehage er på et slikt utstyrs- og bygningsmessig standardnivå at de er eksempler til etterfølgelse hva gjelder barnehagedrift.
  3. VT skal jobbe for at studenter med barn får tilgang til 12 måneders studiestøtte.
 8. Studentkultur

  1. VT skal jobbe med kommunen og andre relevante aktører for å etablere et kulturkort for studenter i Oslo og Akershus.
  2. VT skal skal revidere det kulturpolitiske dokumentet.
  3. VT skal jobbe for å bedre kunnskapen om og tilgangen til kulturstyret på alle institusjonene.
  4. VT skal jobbe med SiO foreninger i arbeidet for å bygge et solid og bredt tilbud som engasjerer og inkluderer studenter i studentlivet.
 9. Samferdsel

  1. VT skal jobbe for at Ruters rutetilbud blir tilpasset studenter og utvides, blant annet med flere nattruter til de største studentbyene.
  2. VT skal jobbe for en utvidelse av bysykkeltilbudet til studiestedene og studentbyene.
  3. VT skal jobbe for at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett.
  4. VT skal jobbe for at studentrabatter på kollektivtilbud skal gjelde alle studenter uavhengig av alder.
Del på Twitter Del på Facebook