Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Velferdstingene i Norge applauderer endringene i Studentsamskipnadsloven som ble behandlet i Stortinget i dag, torsdag 19.02.
– Dette er en god dag for studenter i hele landet, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Sigrid Mæhle Grimsrud.

Stortinget har i dag blitt enige om å reversere endringer i Studentsamskipnadsloven fra 2012 som stilte krav om to tredels flertall i viktige vedtak.
– Da dette ble innført, betydde det i praksis at studentene mistet retten til å styre samskipnadene, sier Grimsrud.

Endringene i Studentsamskipnadsloven kom etter at det ble oppdaget at enkelte samskipnader hadde blitt uforsvarlig drevet, men vakte sterke reaksjoner blant store deler av studentbevegelsen, og ble sett som en generell mistillit mot studentene.

– Siden loven ble endret, har vi jobbet for å få politikere til å stå ved prinsippet om at samskipnadene skal være studentstyrte. Dagens gjennomslag er viktig fordi det betyr at studentene har fått fornyet tillit, sier Grimsrud.

Det er enighet om reverseringen blant alle stortingspartiene unntatt Arbeiderpartiet.
– Jeg synes det er synd at Arbeiderpartiet har valgt å fortsatt stå for disse endringene. Det var tynt grunnlag for å gjennomføre dem i det hele tatt, og å stemme mot et så klart flertall er en symbolsk handling. De burde gå sammen med resten av Stortinget og vise at vi fortjener tilliten til å bestemme over vår egen velferd, kommenterer Grimsrud.

Endringene i Studentsamskipnadsloven har vært til behandling i Stortinget i dag, og vedtak vil sannsynligvis fattes neste uke.
– I 2014 sa Torbjørn Røe Isaksen at han skulle gjeninnføre makten til studentene i samskipnadene. Det er fint å se at dette blir gjennomført, sier Anne Finstad, leder av Velferdstinget i Trondheim.
– Dette viser at vi endelig har fått en handlekraftig statsråd for høyere utdanning. Vi håper Kunnskapsministeren vil fortsette å høre på alle de gode innspillene studentene kommer med, sier Caroline Seim Midtlien, leder av Velferdstinget i Stavanger.

– For at vi skal kunne gjøre studentenes hverdag enda bedre, er denne endringen utrolig viktig. Velferdstingene tar opp studentenes saker til samskipnadene. At det nå blir reelt studentflertall i samskipnadene, gjør at studentene lettere vil få gjennomslag, sier Linnea Reitan Jensen, Leder av Velferdstinget i Bergen.

Fakta om Velferdstingene
– Velferdstingene er de øverste politiske organene i velferdsspørsmål for studenter som er tilknyttet samskipnadene.
– Velferdstinget i Oslo og Akershus representerer 63 000 studenter
– Velferdstinget i Trondheim representerer 35 000 studenter
– Velferdstinget i Bergen representerer 30 000 studenter
– Velferdstinget i Stavanger representerer 11 000 studenter.

Kontakt

Sigrid Mæhle Grimsrud, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, tlf. 454 48 161
Bilde: http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2015/01/Sigrid.jpg

Anne Finstad, Leder av Velferdstinget i Trondheim, tlf. 415 94 440
Bilde: http://www.velferdstinget.no/wp-content/uploads/2012/07/Anne-farger-kort.jpg

Linnea Reitan Jensen, Leder av Velferdstinget i Bergen, tlf. 974 26 459
Bilde: http://www.vtbergen.no/wp-content/uploads/2013/10/VT-AU_JSM_07.jpg

Caroline Seim Midtlien, Leder av Velferdstinget i Stavanger, tlf. 901 49 097
Bilde: http://vtstavanger.no/kontakt-oss/

image

Del på Twitter Del på Facebook