Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

2158337

Viktig og bra boligsatsing av samarbeidspartiene

I avtalen mellom Krf, Venstre og regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag, blir det gitt tilskudd til 200 ekstra studentboliger i 2015. –Det er godt å se at samarbeidspartiene ikke har slått seg til ro med 2000, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus. 

2015 var allerede et rekordår for studentboliger, med tilskudd til 2000 enheter i det opprinnelige statsbudsjettet. Revisjonen av budsjettet legger opp til byggestart for i alt 2200.

– Dette viser at regjeringen og støttepartiene tar studentenes boligkrav på alvor, sier Grimsrud. –2000 boliger er bedre enn det samskipnadene noensinne har fått, men boligkøene er stadig økende. Vi mener at 4000 i året må til for å snu den negative utviklingen. Derfor er det godt å se at samarbeidspartiene presser regjeringen til å fortsette den offensive satsingen, fortsetter hun.

Fortsatt en vei å gå

Grimsrud mener at på tross av godt gjennomslag for boligkravet, står det fortsatt mange kamper igjen.

– Studentboliger er et viktig virkemidler for å bedre studentenes økonomi, derfor er det viktig at regjeringen fortsetter å bevilge penger til flere enheter. Samtidig har vi fortsatt en vei å gå, ikke bare med studentboliger, men også med å øke studiestøtten til 1,5G og å skape et bedre studentrettet psykisk helsetilbud, sier Grimsrud. Hun påpeker at selv om Velferdstinget er fornøyde med å bli hørt og bevilget penger til boligbygging, er studentenes økonomiske situasjon så uholdbar at regjeringen og stortinget fortsatt fortjener kritikk.

– Vi ser mer og mer bevis for at studenter har en livssituasjon få andre nordmenn ville tatt til takkemed. Tallene på hvor mange studenter som jobber ved siden av studiene viser at man ikke har mulighet til å studere på heltid. Hvis man ikke får jobb eller økonomisk hjelp hjemmefra, har man valget mellom å leve godt under fattigdomsgrensa eller å la være å utdanne seg. Vi berømmer studentboligsatsingen til den sittende regjeringen, men krever fortsatt en enormt større satsing på å bedre studentøkonomien, sier Grimsrud.

Del på Twitter Del på Facebook