Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Nylig kom Norsk Studentorganisasjon (NSO) med årets studentboligundersøkelse, som inneholder oppdaterte tall både for den samlede nasjonale statusen på studentboliger, og med tall for de enkelte studentsamskipnadene. Undersøkelsen har siden 1991 vært den viktigste kilden for informasjon om norske studenters boforhold.

NSO opererer med det nasjonale målet om å nå 20 prosent dekningsgrad på studentboliger. Det vil si at 20 prosent av landets studenter skal få plass i studentboliger. Nasjonal dekningsgrad i 2015 er 14,54%.

Mangler flest hybelenheter for å nå dekningsgrad

I Oslo og Akershus er dekningsgraden på 13,43% i 2015. Det er en økning på knappe 0,13% fra 2014. Oslo er et stort pressområde, aldri før har så mange nye studenter vendt snuten for å studere i hovedstaden. Oslo og Akershus mangler 4660 boliger for å oppnå 20 % dekning.

– Det er urovekkende at dekningsgraden står på stedet hvil. Til tross for en større satsing på studentboliger i nasjonalbudsjettet ser vi at Oslo og Akershus fortsatt ikke prioriteres hardt nok som Norges største og dyreste by å bo i. Til tross for at samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) står klare med prosjekter til å bygge opptil 3000 nye studentboliger fram mot 2020, får ikke disse grønt lys fra regjeringen, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

I alt 3865 studenter står i kø for å få tildelt studentbolig til semesterstart per 27.07, viser tall fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er nesten 200 flere studenter enn hva som sto i kø på samme tidspunkt i fjor.

– Som ny student er det viktig å fokusere på studiet og å skape rutiner. En presset økonomi og usikkerhet rundt bolig gjør dette vanskeligere enn nødvendig, sier Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Oslo har de høyeste bo- og levekostnadene i landet. Mange studenter blir forskrekket over prisen det koster å studere i hovedstaden. Størsteparten av utgiftene en student har går til leie av bolig. For å ivareta prinsippet om lik rett til utdanning er det viktig å kunne tilby studentene et sted å bo når de kommer til Oslo.

Studenter må se til det private leiemarkedet

– Mange studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har obligatorisk undervisning fra første studiedag. Det er klart at disse har kortere tid til å finne seg bolig enn andre studenter og stiller svakere i kampen om boligene på grunn av det, sier Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder av studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Konsekvensen av flere studenter på det private leiemarkedet er økte leiepriser. Det er en utvikling som går utover de økonomisk sårbare i samfunnet og fører til større forskjeller.

– Per dags dato har BI-studenter mulighet til å søke bolig hos SiO, Boligstiftelsen Nydalen (BSN) og på det private markedet. Når studentboligene ikke strekker til ser vi at flere må søke i det private der prisene er høye. Det gjør det vanskelig for studenter å prioritere studiene så mye som ønskelig, ettersom vi er nødt til å jobbe mye ved siden av studiene for å ha råd til å bo i Oslo, sier Karl Södermann Reistad, leder av SBIO ved Handelshøgskolen BI (BI)

Oslo er en by i utvikling med et yrende kulturliv, god kollektivtrafikk og en stor satsing på sykkelveier i 2015.

– Boligtilbudet og prisen på leiebolig i det private markedet skremmer potensielle studenter vekk fra Oslo. Vi trenger et reelt løft i antall studentboliger i boligtildelingen for å nå en dekningsgrad på 20%. En tydelig satsing på studentboliger vil være med på å gjøre Studenthovedstaden enda mer attraktiv i fremtiden, sier Sigrid Mæhle Grimsrud, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Studentboligundersøkelsen er publisert på NSOs hjemmesider:
http://student.no/pressemeldinger/mangler-over-13-200-studentboliger/

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, ta kontakt med

Velferdstinget i Oslo og Akershus:
Sigrid Mæhle Grimsrud, leder
+47 454 48 161
leder@studentvelferd.no

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo:
Julie Sørlie Paus-Knudsen, leder
+47 920 29 759
j.s.paus-knudsen@studentparlamentet.uio.no

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus:
Christoffer Storm Tiller Alsvik, leder
+47 954 57 996
christoffer.alsvik@studentparlamentet.no

SBIO ved Handelshøgskolen BI:
Karl Södermann Reistad, leder
+47 464 10 935
leder@sbio.no

Del på Twitter Del på Facebook