Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å bygge et helhetlig team til arbeidsutvalget som utfyller hverandre både faglig og personlig. Kandidatene har blitt vurdert på bakgrunn av CV, motivasjonsbrev og intervju.

Leder: Aleksander Gjøsæter – enstemmig innstilt
Som leder av Velferdstinget innstiller valgkomiteen enstemmig på Aleksander Gjøsæter. Aleksander er en erfaren velferdspolitiker med tydelige mål og visjoner for organisasjonen. Han har bred politisk erfaring, som vil være viktig i Velferdstingets arbeid det kommende året. Det er komiteens oppfatning at Aleksanders tidligere erfaring fra Velferdstingets arbeidsutvalg vil være svært nyttig for organisasjonen når man nå går inn i en omstruktureringsperiode. Komiteen er spesielt imponert over Aleksanders tydelige politiske ambisjoner for blant annet studenthelse, som er et spesielt viktig område i tiden som kommer. I tillegg til å være en klar politisk leder, viste Aleksander under intervjuet at han også har et bevisst forhold til rollen som personalleder. Aleksander fremstår som tydelig og ansvarsbevisst, og komiteen mener han vil være en god leder i året som kommer.

Nestleder: Alexander John Smith-Hald – delt innstilling
Som nestleder i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen delt på Alexander John Smith-Hald og Manjit Kaur. Alexander har solid erfaring som studenttillitsvalgt i mange organer. Han er en trygg og omsorgsfull person som vil komplementere leder godt. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt Alexanders erfaring og kompetanse fra studentforeninger.

Nestleder: Manjit Kaur – delt innstilling
Som nestleder i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen delt på Alexander John Smith-Hald og Manjit Kaur. Manjit har lang fartstid i Velferdstinget. Hun er en positiv og omgjengelig person med mye energi og vil fungere samlende for Velferdstinget. Valgkomiteen har i sin vurdering vektlagt de unike perspektivene Manjit vil bidra med inn i arbeidsutvalget.

Politikk- og medieansvarlig: Kaja Elisabeth de Ru – enstemmig innstilt
Som politikk- og medieansvarlig i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen enstemmig på Kaja Elisabeth de Ru. Kaja har lang og variert erfaring fra studentpolitikken. Hun er en blid og engasjerende person som vil bidra positivt til arbeidsmiljøet på kontoret. Hun er kunnskapsrik og dyktig og kan vise til flere politiske gjennomslag. I intervju med valgkomiteen tok hun spesielt opp at hun ønsket å påvirke partiprogrammene frem mot stortingsvalget og hadde mange ideer for hvordan hun ønsket å oppnå dette. Til tross for at dette er en ny stilling, har Kaja imponert komiteen med tydelige mål og planer for hvordan hun vil legge opp arbeidet i året som kommer. Komiteen mener at Kaja kommer til å komplementere Aleksander godt i det politiske arbeidet til Velferdstinget. Kaja er en motiverende og dyktig kandidat som vil skjøtte vervet som politikk- og medieansvarlig godt.

Kommunikasjonsansvarlig: Trygve Monclair Bøe – enstemmig innstilt
Som kommunikasjonsansvarlig i arbeidsutvalget innstiller valgkomiteen enstemmig på Trygve Monclair Bøe. Han er et friskt pust inn i Velferdstingets arbeid, med et unikt sett erfaringer. Med en bakgrunn fra blant annet revyarbeid og mer nylig et stort engasjement i studentpolitikken på UiO, anser komiteen ham som svært egnet for vervet. Trygve har ambisiøse mål om å skape en fellesskapsfølelse i Velferdstinget for medlemsinstitusjonene og de tillitsvalgte. Samtidig har han utmerket seg i kampanjearbeidet til promoteringskomiteen i Studentparlamentet ved UiO og i valgkampen for Liberal liste. Trygves kreative og sosiale personlighet vil passe godt inn i arbeidsutvalget. Komiteen mener han vil være en imøtekommende og tilgjengelig tillitsperson for Velferdstinget. Trygve er en engasjert og kreativ kandidat som vil fungere godt som kommunikasjonsansvarlig.

Del på Twitter Del på Facebook