Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

PM: Studentboliger, billigere og raskere

 

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd.

Mandag 7. oktober besøkte kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen arbeidsutvalget ved Velferdstinget i Oslo og Akershus for å overrekke gode nyheter om forslag til endringer i byggteknisk forskrift i Plan- og bygningsloven. Forslagene går ut på å gjøre det enklere, raskere og billigere å bygge flere studentboliger. Velferdstingets leder, Aleksander Gjøsæter er veldig fornøyd med forslagene og sier at dette er et stort og viktig gjennomslag for studentene.

«Det at regjeringen foreslår disse endringene, og i tillegg har gitt tilsagn til 2200 studentboliger er et kjempeløft for alle landets studenter. Dagens pressede situasjon vil bli betraktelig lettet når byggeprosessene blir forenklet og vi kan bygge flere studentboliger raskere og billigere», kommenterer Gjøsæter.

De foreslåtte forenklingene vil kunne gi besparelser på opptil 100 000 kr per hybelenhet. Når det statlige tilskuddet fortsetter på dagens nivå vil dette ha direkte positive innvirkninger på fremtidige studentboligers månedlige husleie. Dette vil gjøre at man kan bygge flere studentboliger, av høyere kvalitet til en billigere penge.

«Dette vil forbedre studentøkonomien. Det er essensielt at vi kan tilby flere studentboliger, og at disse leies ut enda billigere enn i dag. Dette er et skritt nærmere målet om heltidstudenten, og vil gjøre studenthverdagen mer forutsigbar med tryggere økonomiske rammer», fortsetter Gjøsæter.

De konkrete forslagene til endringer er:

«Gode studentboliger er viktig for unge mennesker i en sentral fase i livet. I dag er det knapphet på slike boliger. Å bo i studentbolig er en spesiell bosituasjon for en begrenset periode. Vi mener det ligger godt til rette for å kunne gjøre noe mer forenklinger her uten at dette går utover bokvalitet», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 

«Dette er ikke bare et løft for studentene i Oslo og Akershus, men et løft for alle landets studenter og samskipnader. Her beveger regjeringen seg med store skritt i riktig retning. Vi er veldig fornøyd med at statsråden lytter til våre innspill og kommer med forslag til endringer på så kort tid», avslutter Gjøsæter.

83f0ac13-0cdb-4822-a25f-6b347ca63ef2

 

For utfyllende informasjon eller spørsmål, kontakt:

Tlf: 228 58 650

Mob: 458 04 178

Aleksander Gjøsæter, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

leder@studentvelferd.no

 

 

 

Del på Twitter Del på Facebook