Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen til Velferdstinget i Oslo og Akershus har offentliggjort sin innstilling til de verv som skal velges på konstituerende møte den 5. desember.

Arbeidsutvalget vil opplyse om at det ikke er innstilt noen kandidater til én plass i styret i Urban Boligutleie (URBO), leder av Kulturstyret, fire medlemmer av Kulturstyret eller to studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager.

Dersom du ønsker å stille til noen av disse vervene må du fylle ut kandidatskjema her. Du kan ta kontakt med Ingvild Leren Stensrud, leder av valgkomiteen, på mob.: 482 34 804 dersom du har spørsmål vedrørende vervene eller innstillingen.

Om du har stilt til et verv, men ikke fått innstilling er det fortsatt mulig å stille. Dersom du ikke har stilt og blitt intervjuet av valgkomiteen, kan du også fortsatt stille frem til valget finner sted den 5. desember. Dette vil da si at du er en benkekandidat. Hvis du skal stille til en plass med en innstilt kandidat ber vi deg kontakte valgkomiteens leder på forhånd for å avklare fremgangsmåte.

Valgkomiteens innstilling kan her leses i sin helhet.

 

Valgkomiteens innstilling:

Studentstyremedlem i SiOs Hovedstyre, 1 år, supplering: Gabrielle Legrand Gjerdset

Studentstyremedlem i SiOs Hovedstyre, 2 år: Heidi Bang

Studentstyremedlem i SiOs Hovedstyre, 2 år: Vetle Bo Saga

Studentstyremedlem i Urban Boligutleie (URBO), 2 år: Ingen innstilling

Studentstyremedlem i klagenemnda for barnehager, 1 år: Ingen innstilling

Studentstyremedlem i klagenemnda for barnehager, 1 år: Ingen innstilling

Leder av Velferdstingets Kulturstyre, 1 år: Ingen innstilling

Medlem av Velferdstingets Kulturstyre, 6 plasser, 1,5 år: Marius Frans Linus Hillestad, Marte Raknerud Hoel (4 plasser uten innstilling)

Varamedlem til Velferdstingets Kulturstyre, 0,5 år: Valgkomiteen innstiller ikke til dette vervet

 

Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus’ innstilling til styreleder i hovedstyret:

Styreleder i SiOs hovedstyre, 1 år: Gabrielle Legrand Gjerdset

Del på Twitter Del på Facebook