Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Introdukjson

Først av alt ønsker valgkomiteen å takke alle som har stilt til valg. Spesielt ønsker vi å takke de som har stilt til Velferdstingets arbeidsutvalg. Det er tøft å stille til et heltidsverv og alle de som stiller er modige.

I Velferdstingets vedtekter § 8.3.4 står følgende om vurdering av kandidater:
“Valgkomiteen skal etterstrebe kjønnsmessig lik fordeling ved innstilling til verv, komiteer, organer og styrer med mer enn en representant. Det skal også etterstrebes at innstillingen representerer flere utdanningsinstitusjoner. “

I år var det èn kandidat til arbeidsutvalget fra en annen institusjon enn UiO, fire kvinnelige og to mannlige kandidater. Valgkomiteen har hele tiden vært opptatt av å innstille på et kjønnsbalansert arbeidsutvalg, men etter vår vurdering var det ingen kvalifiserte mannlige kandidater.

Valgkomiteen er klar over at dette er tøft å høre for de mannlige kandidatene, men vi ønsker å få tydelig frem hvorfor vi har innstilt på fire kvinner. Etter valgkomiteens vurdering innehar ikke de mannlige kandidatene egenskapene til å kunne utføre en slik jobb på en god måte.

Elisabeth Holien – enstemmig innstilt (leder)
Som leder av velferdstinget har valgkomiteen enstemmig innstilt på Elisabeth Holien. Elisabeth er 20 år og studerer organisasjonspsykologi og offentlig administrasjon og ledelse. Hun har imponert valgkomiteen brede politiske forståelse og erfaring. Tross ung alder har hun et reflektert forhold til lederoppgaven og samarbeid. Vi mener at Elisabeth vil gjøre en god jobb som leder og at hennes erfaring og evner suppleres godt av de andre i arbeidsutvalget.

Jeanette Viken – enstemmig innstilt (nestleder)
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Jeanette Viken som nestleder i Velferdtingets arbeidsutvalg. Jeanette er 29 år og studerer master i biologi. Jeanette har bred og lang ledererfaring fra ulike områder, blant annet fra Realistforeningen og Jubilieumsutvalget til Det Norske Studentersamfund. Valgkomiteen mener at Jeanette vil utfylle innstilt leder på en god måte. Der hvor innstilt leder er sterk politisk er Jeanette sterk organisatorisk. Jeanette brenner for studentkultur og vil være en ressurs inn i arbeidsutvalget på dette området. Valgkomiteen anser Jeanette som svært egnet i nestlederrollen.

Linn Skyum – enstemmig innstilt (politikk og medieansvarlig)
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Linn Skyum som politikk og medieansvarlig. Linn er 21 år og er ferdig med en bachelor i utviklingsstudier på UiO. Hun har bred erfaring fra flere år i Venstre og leder av Liberale Studenter, i tillegg til at hun har sittet i landsstyret til PRESS. Dette har gitt henne et godt nettverk som er nyttig i arbeidet som politikk og medieansvarlig. Hun viser til en særdeles god rolleforståelse og erfaring fra andre steder enn kun UiO. Valgkomiteen tror Linn kan bidra med politisk tyngde og et engasjement som kommer AU til gode.

Fam Karine Heer Aas – enstemmig innstilt (kommunikasjonsansvarlig)
Valgkomiteen innstiller enstemmig Fam Karine Heer Aas til Kommunikasjonsansvarlig.
Fam er 23 og sitter som leder i Studentrådet ved Menighetsfakultetet. Under Fam har har studentdemokratiet på MF opplevd sin største oppslutning på 10 år, en ting som trekkes fram for hvorfor oppslutningen er så stor er at Studentrådet er mer synlig i den almene students hverdag. Vi mener derfor at Fam har ikke bare har egenskapen til øke bevisstheten rundt VT i de lokale studentdemokratiene men også øke bevissthet i de større studentmassene. Vi i valgkomiteen mener også at Fam bringer med seg en forståelse for hvordan studentdemokratiet fungerer på de mindre institusjonene. Når det kommer til organisasjonen så mener valgkomiteen at Fam vil bringe åpenhet og god kommunikasjon.

Kulturstyret
Valgkomiteen mottok færre kandidater enn det var plasser til Kulturstyret. Kandidatene har gått igjennom en innstillingprosess som alle andre og vi har derfor enstemmig valgt å innstille på kandidatene som stilte, da vi anså alle som kvalifiserte til å sitte i Kulturstyret

Valgkomiteen vil med dette oppfordre kandidater fra flere institusjoner til å stille i fremtiden da dette vil styrke Kulturstyret.

Fujan Parsa
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Fujan Parsa som medlem av kulturstyret. Fujan er 23 år og har allerede sittet i kulturstyret i et halvannet år. Fujan trives godt i kulturstyret og valgkomiteen mener erfaringen hennes kommer kulturstyret til gode.

Idun Løvstad
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Indun Løvstad som medlem av kulturstyret. Idun har vært vara til kulturstyret i snart ett år og fått møte opptil flere ganger. Hun har også erfaring fra lederverv i Realistforeningen på UiO.

Henrik Hung Haram
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Henrik Hung Haram som medlem av kulturstyret. Henrik er 23 år og studerer psykologi på UiO. Han har erfaring fra SVFF som kafeansvarlig og arrangement- og kulturansvarlig. Gjennom hans rolle i SVFF har han lang fartstid med søknader til kulturstyret og kjenner godt til flere av SiOs mange foreninger.

Kamilla Skallerud
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Kamilla Skallerud som medlem av kulturstyret. Kamilla satt i kulturstyret i 2016 og ønsker å gjøre et comeback. Kamilla har en bachelor i musikkteater på Musikkteaterhøyskolen.

Ledig plass

 

Vara til kulturstyret
Gunvor Evenrud
Valgkomiteen innstiller enstemmig på Gunvor Evenrud som vara til kulturstyret. Gunvor har sittet som medlem av kulturstyret i halvannet år, og har dermed opparbeidet seg god erfaring til å steppe inn som vara.

 

Leder av valgkomiteen
Trygve MonClair Bøe – enstemmig innstilt

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Trygve MonClair Bøe. Trygve har det siste året sittet som kommunikasjonsansvarlig i arbeidsutvalget. Trygve vet derfor hvordan det er å sitte i et arbeidsutvalg. Trygve er svært sosial og utadvendt og har derfor lett i å komme i kontakt med mennesker. Trygve har gjort en god jobb det siste året med å nå ut til medlemslagene og valgkomiteen anser at Trygve med disse egenskapene vil være en god leder av valgkomiteen.

Del på Twitter Del på Facebook