Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Foto: Universitas

I år som tidligere står tusenvis av studenter i boligkø ved semesterstart. At studentene ikke har tak over hodet gjør ikke bare en allerede stor endring i livet enda mer usikker, men tvinger også studentene ut på et opphetet leiemarked der studielånet ikke strekker til.

En heltidsstudent bør ha tid til å være nettopp det. Dessverre gjør prisnivået i Oslo, og spesielt på det private leiemarkedet, at de fleste studenter er nødt til å jobbe ved siden av studiene for å få livet til å gå rundt. En slik beslutning burde være et fritt valg, ikke noe man er nødt til å gjøre. Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Elisabeth Holien, mener dagens situasjon er uholdbar dersom hovedstaden skal være en attraktiv studieby:

Som Norges største studentby burde vi også klare å være Norges beste studentby. Dessverre vil dette være en ufortjent tittel så lenge Oslos studenter står i fare for å være uten et hjem, sier Holien.

 

Tilstrømningen av studenter til Oslo fortsetter å øke for hvert år, og byggehastigheten må planlegges deretter. Et godt studentboligtilbud er ikke bare til nytte for studentene – én person i studentbolig er også lik én person mindre på det private leiemarkedet. Dermed kan økt satsing på studentboliger bidra til å senke leieprisene på det øvrige markedet. Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, understreker viktigheten av SiOs rolle som utbygger:

For at hovedstadsregionen skal kunne bli det kunnskapssentrum som vi jobber for trengs det en økt satsing på studentboliger i Oslo og Akershus. SiO har gjennom flere år vist at de har evnen til å planlegge, og de har mange ambisiøse utbyggingsprogram. For å sikre at flest mulig studenter får tak over hodet og slipper å gå ut på det private markedet, trengs det økt finansiering og fortgang i godkjenningene, fortsetter Kosaka.

 

Det har tidligere blitt uttalt at det de siste 15 årene har blitt bygget halvparten så
mange boliger som skal til for å mette befolkningsveksten i byen
. Det samme kan sies om satsingen på studentboligbygging. Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, ønsker at nye boliger ikke bare bygges med tanke på antall, men også plassering og infrastruktur:

For å sikre studentene et best mulig tilbud er det viktig at studentboligene bygges nær både institusjoner og kollektivknutepunkt. Å bygge stort og høyt nok er også et viktig poeng – ikke bare er det billigere og mer miljøvennlig, men studentene trives også godt i nærhet til andre studenter. Dersom en bygger taktisk vil studentene kunne benytte seg mer effektivt av infrastrukturen i byen, noe som også er økonomisk gunstig, avslutter Lægreid.

 

For utfyllende informasjon eller spørsmål, kontakt:

Elisabeth Holien, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Tlf: 458 04 178
leder@studentvelferd.no

Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
Tlf: 908 88 255
jensla@sp.uio.no

Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf: 482 78 334
rune.keisuke-kosaka@studentparlamentet.no

Del på Twitter Del på Facebook