Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Foto: Aftenposten

Velferdstingene i Norge er de øverste studentorganene for alle studenter som tilhører sine respektive studentsamskipnader. Til sammen representerer disse fem til sammen over 169 000 studenter i alle saker som omhandler studentvelferd.

At studenter er en økonomisk sårbar gruppe er et velkjent faktum. Heldigvis stiller velferdsstaten opp med egenandelstak for de fleste grunnleggende helsetjenester for hele befolkningen, slik at viktige helsebehov ikke blir nedprioritert. Det samme kan dessverre ikke sies om tannhelsetjenesten – skal man tro stortingspolitikerne rett er visst ikke tennene en del av kroppen.

I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 kom det fram at 70 % av studentene som ikke gikk regelmessig til tannlege tok beslutningen på bakgrunn av at de ikke har råd. Dette er selvfølgelig alarmerende tall, ikke bare fordi unge potensielt går rundt med tannsykdommer de ikke vet om, men også fordi dette kan medføre enda større kostnader senere i livet dersom de forblir ubehandlet.

Slik ordningen er i dag får man delvis subsidiert tannhelsetjeneste frem til fylte 20 år. Dette er et flott tilbud for unge og nye studenter, men gir et kunstig skille mellom de yngste studentene og resten.

En student over 20 år har sjelden særlig større inntekt enn en student under 20 år. Dermed ville det vært naturlig at ordningen ble utvidet til å gjelde alle heltidsstudenter, uavhengig av aldersgruppe, sier Anne Marie Lund, leder av Velferdstinget i Stavanger.

Det er ikke bare i tannhelsetjenesten at studentenes behov og økonomiske situasjon ikke blir tatt hensyn til.. Samskipnadenes helsetilbud er ofte unike i at de spesialiserer seg på studenters livssituasjon, både når det kommer til fysisk og psykisk helse. I tillegg tar de presset av det offentlige helsetilbudet i de store byene. Likevel støttes ikke samskipnadenes tjenester på lik linje med det offentlige, noe som innebærer det at studentene står i fare for å måtte punge ut med mye mer enn resten av befolkningen. Leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Thomas Krogstad Eriksen, sier seg enig i at dette er problematisk.

Studenthelse kan på mange måter anses som en helt egen kategori innenfor helsevesenet. Ikke bare har studentene større behov for et tilrettelagt psykisk helsetilbud enn resten av befolkningen – studenthverdagen manifesterer seg også i fysiske plager som forekommer oftere blant denne gruppen. Med så karakteristiske helseproblemer er det åpenbart at et spesialisert helsetilbud vil være mer effektivt, fortsetter Eriksen.

Per i dag er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) den eneste som får statlig støtte til sine helsetjenester. At SiOs fastlegeordning delvis finansieres av HELFO er et godt og viktig steg på vei, men også her er resten av helsetilbudet nødt til å bli finansiert av semesteravgifter og samskipnaden selv. For resten av landets samskipnader er situasjonen enda vanskeligere, noe som igjen går utover tilbudet til studentene. Å gi resten av landets samskipnader den samme finansieringen som finnes i Oslo og Akershus er dessverre ikke nok i det lange løp – det trengs et finansieringsløft fra politikerne til alle samskipnadene slik at man kan gi hele landets studenter et bredt, trygt, tilrettelagt og forutsigbart helsetilbud.

Det er på tide at partiene tar studenthelse, og spesielt tannhelse, på alvor. Å sørge for at alle studenter omfattes av rabatten som i dag kun gjelder 18-til-20-åringer, å få tannhelse inn i egenandelsordningen og å øke de statlige tilskuddene til samskipnadenes helsetjenester er sentralt for å sikre studentenes nåværende og fremtidige helse.

Vi håper dette er valgkampen der partiene ser studentenes behov og er villige til å ta deres kamp for et fullverdig og rimelig helsetilbud, avslutter Elisabeth Holien, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

 

 

For utfyllende informasjon eller spørsmål, kontakt:
Elisabeth Holien, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Tlf: 458 04 178
leder@studentvelferd.no

Thomas Krogstad Eriksen, leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Tlf: 415 94 440
leder@velferdstinget.no

Anne Marie Lund, leder av Velferdstinget i Stavanger
Tlf: 410 11 727
leder@vtstavanger.no

Roy Skjæveland, leder av Velferdstinget i Agder
Tlf: 907 33 669
leder@vt-agder.no

Mia Milde, leder av Velferdstinget i Vest
Tlf: 959 72 943
leder@vtvest.no

Del på Twitter Del på Facebook