Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

 

Nå er det bare tre dager igjen til valget, og i den anledning har Velferdstingets arbeidsutvalg gjennomgått partiprogrammene for å finne ut hva partiene ønsker å gjøre med studentvelferden den kommende perioden.

 

Rødt: Terningkast 5

Rødt er partiet med høyest ambisjoner på både studiestøtte og boligbygging – flott! De holder kommunen ansvarlig for å sikre tomter til boligbygging, noe som er veldig viktig. Vi skulle gjerne sett flere konkrete tiltak på studenthelse, men flott at de ønsker et psykisk helsetilbud for alle studenter. Ønsker arbeidsmiljølov for studenter, det er også kult.

 

Sosialistisk Venstreparti: Terningkast 4

Bra at de ønsker å sikre 11 mnd studiestøtte og feste støtten til 1,5 G. De ønsker også å bygge 4000 boliger med et mål om dekningsgrad på 20 %. I tillegg ønsker de å styrke studentenes rettsikkerhet gjennom en læringsmiljølov, tilsvarende arbeidsmiljølov. Trekk for lite/ingenting på studenthelse – vi kan dessverre ikke gi en bedre karakter til et parti som såvidt nevner noe om dette, spesielt om studenters psykiske helse.

 

Arbeiderpartiet: Terningkast 4

Flott med 3000 studentboliger og 11 måneders studiestøtte, men de nevner dessverre ingenting om festing av studiestøtten til 1,5 G, som er en del av studentkravet. Flott at de ønsker et løft for studenters psykiske helse, men ettersom programpunktene er så vage sier de oss lite om hvilke tiltak som skal gjøres, annet enn at det skal finansieres gjennom samskipnadene. Pluss for at de ønsker å legge til rette for internasjonalisering.

 

Senterpartiet: Terningkast 4

Bra med 3000 boliger årlig og ønske om 20 % dekningsgrad. Vil øke studiestøtten, men sier ingenting om hvor mye. Senterpartiet sier mye bra om studenthelse. Det er positivt at man har konkrete mål for helsetilbudet, for eksempel at vertskommuner skal få øremerket støtte til å opprette fastlegestillinger for studenter.

 

Miljøpartiet de Grønne: Terningkast 2

Bra med 3000 boliger årlig. Vil øke studiestøtten, men sier ingenting om hvor mye. Grunnlaget for den dårlige karakteren er rett og slett den åpenbare mangelen på studentvelferdspolitikk.

 

Kristelig Folkeparti: Terningkast 6

KrF har mye bra studentvelferdspolitikk og fokuserer mye på de sosiale aspektene ved å være student. De har veldig mange gode tiltak for studenter med barn. Konkrete på studiestøtte og studentboliger, hvor de ønsker henholdsvis 11 mnd studiestøtte festet til 1,5 G og 3000 boliger. Flott med refusjonsordninger for helsetjenester i samskipnadene, at de ønsker å gjøre gradert sykemelding til en permanent ordning og at de vil øke støtten til studentenes psykiske helse gjennom samskipnadene. Alt i alt et godt, helhetlig og konkret program på studentvelferd.

 

Venstre: Terningkast 6

Igjen ser vi mange gode, overordnede tanker og mål om studenttilværelsen. At de for eksempel ønsker at det skal være mulig å ha én fastlege på hjemstedet og én på studiestedet vitner om en god forståelse for studentenes utfordringer. Fyller studentkravet med 11 mnd studiestøtte knyttet til 1,5 G og 3000 studentboliger. Vil definere studenthelse og styrke tilbudet, og nevner blant annet delvis sykemelding for studenter og gradert sykemelding som permanent ordning. Det er liten tvil om at Venstre er et parti for studentene.

 

Høyre: Terningkast 3

På tross av den gode studentsatsingen fra regjeringen har dessverre Høyre lite konkret studentvelferdspolitikk i sitt eget program. For eksempel mangler de tall på hvor mange studentboliger de vil bygge. Dersom de får fire nye år i regjering er det dermed vanskelig å være sikker på at denne satsingen vil fortsette når partiet ikke har det i sitt eget program. Flott med satsing på studenters psykiske helse, men som mange andre er heller ikke Høyre tydelige på hvilke tiltak de ønsker å gjennomføre. For Velferdstinget er gratisprinsippet i høyere utdanning for alle studenter det viktigste, og vi trekker dermed mye for ønsket om å innføre skolepenger for studenter utenfor EØS.

 

Fremskrittspartiet: Terningkast 2

FrP har heller ikke noe særlig studentvelferdspolitikk i sitt eget program. Uklare på boligbygging og vil også sikre 11 mnd studiestøtte, men har ingen politikk på støttenivå. Veldig lite om studenthelse, men skal ha for å tenke på studentenes utfordringer med dagens fastlegeordning. Sterkt trekk for ønske om skolepenger for internasjonale studenter.

_____________________

For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt:

Elisabeth Holien
Leder
tlf: 458 04 178
e-post: leder@studentvelferd.no

Linn Skyum
Politikk- og medieansvarlig
tlf: 458 04 671
e-post: politikk@studentvelferd.no

Del på Twitter Del på Facebook