Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

I dag kom SSBs Leiemarkedsundersøkelse ut. Denne viser at leieprisene i Oslo og Akershus fremdeles er langt høyere enn landet for øvrig. I tillegg er årets gjennomsnittlige prisøkning for ettromsleiligheter langt høyere enn økningen i studielån. Studenter stiller allerede svakt på leiemarkedet, og en slik utvikling er derfor nødt til å snu.

På landsbasis ønsker Velferdstinget seg bygging av 3000 studentboliger med tilskudd årlig. Grunnen til dette er at samskipnaden er utbyggeren som kjenner studentmassens behov og ønsker best, samt at tilskuddene bidrar til å holde leieprisene nede. For at dette skal være et realistisk mål er en økning av kostnadsrammen essensiell, spesielt i pressområdene. I tillegg er det på høy tid å feste studiestøtten til 1,5 G – ikke bare slik at studenter får en litt mer reell sjanse til å faktisk være heltidsstudenter, men også fordi man da vil kunne øke studiestøtten i takt med prisveksten i resten av samfunnet.

Leiemarkedsundersøkelsen finnes her: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu

For spørsmål/ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:

Linn Skyum
Politikk- og medieansvarlig
Tlf: 458 04 671
E-post: politikk@studentvelferd.no

Del på Twitter Del på Facebook