Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Enstemmig innstilt – Valgkomiteen er samstemte i sin innstilling.
Innstilt – Et mindretall i valgkomiteen er uenige i innstillingen.
Ikke innstilt – Flertallet er imot en innstilling.

Innstillinger til Velferdstingets Arbeidsutvalg:

Leder: Maya Sol Sørgård

Enstemmig innstilt.

Maya fremstår som en omgjengelig, åpen og inkluderende person som evner å kommunisere tydelig. Maya har lang erfaring med å jobbe i team og viser tydelige lederegenskaper både gjennom kandidatskjema og intervju. Hun har lang fartstid innen både student- og lokalpolitikk og har klare politiske ambisjoner og mål for VT det kommende året. Dette inkluderer blant annet aktiv bruk av SHOT-undersøkelsen overfor politikere og strategier for å skape politisk gjennomslag for valgåret 2019. Maya gjorde valgkomitéen trygg på at hun vil være en stødig leder for VT og skape et godt arbeidsmiljø for arbeidsutvalget.

Nestleder: Kari Anne Andersen

Enstemmig innstilt.

Kari Anne viser gjennom intervjuet at hun reflekterer godt rundt rollen som nestleder i VT. Spesielt gjør hun seg konkrete tanker rundt samarbeid med relevante aktører, og hun peker på utfordringer ved samarbeid med Velferdstingene i Norge (ViN) og kommer med gode idéer rundt hvordan dette samarbeidet bør utvikles. Kari Anne uttrykker engasjement for å videreføre arbeidet med påstartede prosjekter som Studenthus og SHOT-undersøkelsen. Valgkomitéen mener at Kari Anne vil utfylle innstilt leder på en god måte, og føler seg betrygget på at hun vil være en positiv kraft i arbeidsutvalget.

Poltikk- og medieansvarlig: Gard Løken Frøvoll

Innstilt.

Gard kan vise til lang og bred politisk erfaring fra partipolitikk, både lokalt og nasjonalt. Han viser god innsikt i politiske prosesser og svarer godt på hvordan han vil fremme VTs politikk for relevante politiske aktører. Han har vært en aktiv skribent i både lokale og nasjonale medier hvor han har skrevet både politiske og faglige artikler og viser ellers gode kommunikasjonsevner. Valgkomitéen har inntrykk av at Gard vil bidra positivt inn i arbeidsmiljøet, og vil være en trygg person for VTs representanter.

Samarbeidsansvarlig: Marius Frans Linus Hillestad

Innstilt.

Marius kan vise til lang studentpolitisk erfaring. Han reflekterer godt rundt å bruke kommunikasjon og dialog som verktøy i arbeidet som samarbeidsansvarlig. Marius viser en proaktiv holdning i arbeidet med å inkludere de mindre institusjonene i VT, og viser et stort engasjement for å sette seg inn i hvordan andre studentdemokratier enn hans eget fungerer. Han ønsker et tett samarbeid med NSO for slik å kunne bistå lokale studentdemokratier i Oslo. Valgkomitéen anser Marius for å være et godt tilskudd til arbeidsutvalget.

Innstillinger til Kulturstyret:

Enstemmig innstilt.

Det er kommet inn 5 kandidater til 5 plasser. Valgkomitéen finner alle de innkomne kandidatene tilstrekkelig motiverte og kompetente og vil derfor innstille på samtlige kandidater;

Ingvill Garmo Nilsson.

Thina Nordli Sæland

Stine Sørensen

Martine Jonette Hoseth Myklebust

Olav Skrudland

Innstillinger til Kontrollkomiteen:

Enstemmig innstilt.

Valgkomitéen har mottatt to kandidater til Kontrollkomitéen. Disse er sittende medlemmer av Kontrollkommitéen, og stiller til gjenvalg. Valgkomitéen anser dem som kompetente og motiverte for å fortsette i vervet og innstiller dermed på begge.

Markus Leira Asprusten

Eirik K. Kjevik

Innstillinger til Valgkomiteen:

Ingen innkomne kandidater til leder av valgkomitéen.

 

Del på Twitter Del på Facebook