Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd for 2019. Søknadsfristen for å få støtte gjennom Velferdstingets budsjettsøknad til SiO er 10. september 2018. Søknaden vil bli behandlet på Velferdstingets tildelingsmøte i oktober 2018.
Vi har lagd et nettskjema som skal hjelpe til under søknadsprosessen og eventuelle spørsmål kan rettes mot Sarah Sørensen på s.sorensen@studentvelferd.no.
Budsjett og regnskap må være lastet opp i Excel-filer eller tilsvarende regnearkfiler. Dere kan laste ned mal her.
Nettskjema for søknad om tilskudd 2019
NB: Søknader sendt per post eller på e-post blir IKKE behandlet!

 

Del på Twitter Del på Facebook