Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

SiOs HOVEDSTYRE

Vetle Bo Saga

Flertallets innstilling v/ Jeanette Viken, Julie Iversen og Henrik Bjørndalen

Valgkomiteen er imponert over Vetle og mener han har vært en tydelig stemme for hovedstyret det siste året. Vetle har stor forståelse for SiOs drift og har et reflektert syn rundt de ulike hensynene en slik organisasjon hele tiden står ovenfor. Vetle viser i samtale med valgkomiteen en god forståelse på hvilke utfordringer SiO møter i dag og hvilken retning selskapet må ta for å fortsette å være studentenes fremste leverandør av velferdsgoder.

Thorstein Sjursen

Mindretallets innstilling v/ Mariam Butt og Håkon Reinertsen Borgos

Valgkomiteen liker godt Thorsteins refleksjoner rundt rollen som HS medlem. Valgkomiteen mener han har et annerledes syn på utfordringene SiO møter i dag, særlig rundt omdømme og kommunikasjon, og er imponert over måten han reflekterer rundt håndteringen av disse utfordringene. Mindretallet mener at det vil være en fordel for hovedstyret å få inn en student som ikke kommer fra studentpolitikken og at Thorstein vil fylle den rollen på en god måte.

Ingvild Leren Stensrud

Enstemmig innstilt

Ingvild viser i møte med valgkomiteen en god forståelse av hva vervet innebærer, men også hvilken rolle SiO skal ha i studentbildet. Hun argumenterer godt rundt SiOs ulike tjenesteområder og viser god innsikt i det politiske landskapet og balansen mellom SiO og kommunens ansvar. Valgkomiteen er imponert over Ingvilds måte å prioritere og vekte ulike tilbud i møte med nye argumenter. Valgkomiteen har tillit til at Ingvild vil være et godt tilskudd til SiOs hovedstyre.

HS leder

Vetle Bo Saga

Enstemmig innstilt etter innstilling fra hovedstyret.

 

ØVRIGE VERV

Til de øvrige vervene stemmer antall kandidater med antall verv som skal velges. Valgkomiteen har gjennomført intervjuer med alle kandidatene og har tillit til at kandidatene vil gjøre en god jobb i de vervene de er innstilt på.

KS leder

Idun Kløvstad

Enstemmig innstilt

 

URBO

Henrik Lilleengen

Enstemmig innstilt

 

KK for studentbarnehage

Dorthea Enger

Enstemmig innstilt

Christen Andreas Orvin Wroldsen

Enstemmig innstilt

Del på Twitter Del på Facebook