Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Høsten 2019

Studenthovedstaden tidligere år:  2011   2012   2013   2014  2015  2016  2017   2018
Referater

Møtereferater fra møter i Studenthovedstaden (SH)

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som sitter i styret til Kunnskap Oslo

Høst:

Styreplass 1:
Maya Sol Sørgård, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Susann Andora Biseth-Michelsen, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Styreplass 2:
Kristine-Petrine Olthuis, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Pia O. Danielsen, Politikk- og samarbeidsansvarlig SBIO

Del på Twitter Del på Facebook