Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Når: 14. mai kl. 08:30-12:00
Hvor: Forskningsparken, Gaustadalleen 21

I dagens samfunn er kunnskap en av de viktigste ressursene i alle organisasjoner og selskaper. Markedet er dynamisk og i rask utvikling – vekst, endringskapasitet og innovasjon henger tett sammen. Studenter er både forbrukere og potensielle fremtidige arbeidstakere, og et studenthus kan sørge for at fremtidsrettede og offensive virksomheter kan møte fremtidens arbeidskraft på nye måter.

Vi samler aktører fra næringslivet, studentene og byen som er opptatt av tettere koblinger mellom studenter og næringslivet for i fellesskap å bidra i utviklingen av Oslo som Norges student- og kunnskapshovedstad! Ideathonet blir et viktig stoppested på veien mot studentenes beslutning om et potensielt nytt studenthus

Til ideathonet kommer følgende innledere som skal forsøke å svare på spørsmål knyttet til prosjektet om studenthus:


Oslo sine ambisjoner som student- og kunnskapshovedstad
MARTE SCHARNING LUND, byråd for næring og eierskap
Oslo kommune har store ambisjoner om å bli en kunnskapshovedstad. Så hvordan kan alle involverte aktører jobbe sammen for å skape en best mulig studentby?


Hva er fremtidens behov for kompetanse
CAMILLA TEPFERS, partner i inFuture
Camilla har jobbet med fremtidsstudier og tjenesteinnovasjon de siste 18 årene og kan gi svar på hva de viktigste driverne for innovasjon er og hvordan man best motiverer for endring.


Innovasjon i praksis
BERNT REITAN JENSSEN, CEO Ruter
Han er tidligere kåret til årets digitaliseringsleder og Ruter har høye ambisjoner for innovasjon og bærekraft. Hvordan jobber Ruter med innovasjon, og hvilke fordeler kan et potensielt nytt studenthus ha?


Kultur for innovasjon
ODDGEIR GARNES, direktør Google Norge
Google er opptatt av hvordan bedriftskulturen er med på å skape verdi og suksess, men hvordan kan man skape innovasjonskraft i selskaper?


Workshop

1. Hvilke ønsker og behov har studentmassen nå og om 20 år – i relasjon til nærings- og  arbeidslivet?

2. Hvilke ønsker og behov har nærings- og arbeidslivet for tilknytning til studentmassen?

3. Hvordan kan det i et potensielt nytt studenthus tilrettelegges for tettere koblinger mellom studentene og næringslivet?


Meld deg på ideathonet her


Del på Twitter Del på Facebook