Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen har bestått av
Jeanette Viken – Leder (UiO)
Jonas Økland (Handelshøyskolen BI)
Håkon Reinertsen Borgos (UiO)
Mariam Butt (OsloMet)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (Barratt Due Musikkinstitutt)

Valgkomiteen vil først og fremst takke alle kandidatene som har stilt til valg. Det er en utfordrende og tung prosess som krever mot. Vi er imponert over kunnskapsnivået til alle kandidatene, dere gjorde ikke valgkomiteens oppgave enkel.

Det er delte innstillinger ved visse verv. Valgkomiteen redegjør for alle innstillingene under og ønsker alle kandidater lykke til med valget.

 

Valg av Arbeidsutvalg
Leder

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Gard Løken Frøvoll som leder av Velferdstingets arbeidsutvalg.

Valgkomiteen er sikre på at Gard vil være en god leder for Velferdstingets arbeidsutvalg det kommende året. Gard viser god forståelse for ledervervet og for hvilke utfordringer Velferdstinget og arbeidsutvalget vil møte i perioden 2019/2020. Gard er en tydelig men demokratisk leder som ser mennesker over saker og som har et brennende engasjement for studentvelferd generelt og Velferdstinget spesielt. Vi er sikre på at Gard vil bidra til å bygge et godt og trygt miljø, samt styrke organisasjonen i rollen som leder.

Nestleder

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Idun Kløvstad som nestleder av Velferdstingets arbeidsutvalg.

Idun er uten tvil kvalifisert til rollen som nestleder. Med sitt brennende engasjement og sterke kompetanse innenfor studentfrivilligheten så vil Idun være en tydelig stemme i prosessen med å utarbeide nye tildelingskriterier. Idun viser også en god rolleforståelse og er strukturert og ryddig i sin arbeidsmåte. Hun vil dermed kunne utfylle Gard godt og være en naturlig nestleder for arbeidsutvalget.

Politikk og medieansvarlig

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Henrik Bjørndalen som politikk og medieansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg.

Henrik viser i møte med valgkomiteen en god forståelse av det politiske landskapet studentvelferden eksisterer i. Han er kreativ og nysgjerrig, viser en vilje til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og reflekterer godt rundt politiske prosesser. Valgkomiteen er sikre på at med Henrik i arbeidsutvalget vil det politiske arbeidet kunne utvikles.

Samarbeidsansvarlig

Valgkomiteen har en delt innstilling på vervet som samarbeidsansvarlig.
Flertallet i Valgkomiteen (3 stk) innstiller på Martine Gjerde som samarbeidsansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg.
Mindretallet i Valgkomiteen (2 stk) innstiller på Jeanett Andersen som samarbeidsansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg.
Valgkomiteen anser begge kandidatene som godt egnet i rollen, men legger vekt på ulike premisser ved innstillingen.

Martine har et sterkt og smittende engasjement som er ekstremt nyttig i rollen som samarbeidsansvarlig. Martine har klare mål for Velferdstinget og er tydelig på hvordan hun ønsker å jobbe for at alle utdanningsinstitusjonene ser verdien i Velferdstinget og det arbeidet VT gjør for studentene. Martine har erfaring fra ulike utdanningsinstitusjoner og reflekterer godt rundt utfordringene med å inkludere og motivere ulike studentdemokratier. Martine ser rommet og motiverer andre til å bidra. Flertallet i valgkomiteen mener at dette er kompetanse som vil være viktig for organisasjonen i året som kommer.

Jeanett imponerer med sin kunnskap og er med sin bakgrunn meget godt egnet til rollen. Jeanett reflekterer godt over utfordringene ved å bestå av så mange ulike studentdemokratier, og valgkomiteen er trygge på at Jeanett vil gjøre en viktig jobb i rollen sin for å inkludere og fremme behov. Jeanett reflekterer godt rundt Akershus-stemmen og vil være en viktig pådriver for å inkludere utdanningsinstitusjonene utenfor sentrumskjernen. Jeanett er tydelig i sitt ønske om å hjelpe til med kunnskap og skape nettverk for kompetansedeling. Hun vil bygge tillit og selvtillit hos studentdemokratiene, og har et mål om å skape mer nysgjerrighet.

 

Valg av kulturstyret

Valgkomiteen innstiller enstemmig på følgende kandidater:
Henrik Hung Haram (UiO)
Vegard Enerstvedt (UiO)
Håkon Bihaug Soydan (BI)

Henrik har som nestleder av Kulturstyret de siste i 1,5 år opparbeidet seg mye kompetanse og kunnskap som valgkomiteen mener det er viktig å ivareta i Kulturstyret.
Vegard imponerer med sitt engasjement, og med erfaringer fra flere ulike foreninger mener valgkomiteen at Vegard er et godt tilskudd til Kulturstyret.
Håkon viser stor forståelse for økonomi og reflekterer godt rundt grad av behov for finansiering. Valgkomiteen er sikker på at Håkon vil bringe viktig kunnskap og nye synspunkter inn i kulturstyret.

Valgkomiteen har delt innstilling på følgende fire kandidater:
Gard Orvik Nilssen (UiO)
William Giffen Sæbø (OsloMet)
Marissa Liu (UiO)
Didrik Svellingen (UiO)

Alle fire kandidatene viser god rolleforståelse og vil kunne oppfylle sin rolle i Kulturstyret. Valgkomiteen er delt i sin innstilling da halvparten mener at tidligere erfaring fra Kulturstyret veier tyngst, mens den andre halvdelen vektlegger det å få tilskudd av nye representanter fra flere utdanningsinstitusjoner.

Valgkomiteen velger dermed å komme med en delt innstilling på fire kandidater og håper de som ikke velges ønsker å stille til vara.

 

Valg av kontrollkomité

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Frida Rasmussen som nytt medlem i Velferdstingets kontrollkomité.

Del på Twitter Del på Facebook