Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Suppleringsvalg av KS-leder høsten 2019.

Perioden vil gjelde fra valgtidspunkt t.o.m. 31.12.19.

Kulturstyrets leder har blant annet ansvar for å innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat, utarbeide innstillinger til alle søknader, utarbeide notater og vedtaksforslag til Velferdstingsmøter angående aktuelle problemstillinger og til saker Kulturstyret ønsker å følge opp, fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene, SiO, Velferdstinget og andre, ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg og ha ansvaret for jevnlig dialog med sekretariatet og daglig oppfølging av Kulturstyrets medlemmer. Kulturstyreleder har møteplikt på Velferdstingets møter og skal levere skriftlige orienteringer til alle VT-møter.

Stillingen som Kulturstyreleder lønnes per i dag med 30 % av lønnstrinn 20 i året.

Dersom du har ytterligere spørsmål om vervet kan du kontakte leder av valgkomiteen Marius Hillestad på mariusflhillestad@gmail.com eller kontakte arbeidsutvalget på vt-au@studentvelferd.no.

Dette er skjemaet for å stille til vervet som KS-leder. 

 

Del på Twitter Del på Facebook