Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Forrige høst sendte Velferdstinget i Oslo og Akershus sine innspill til partiprogrammene, og fulgte opp når programutkastene ble levert og til slutt endelig vedtatt. I etterkant har vi sett på hvilke partier som er gode for studentene, og vi har gått nøye gjennom alle partiprogrammene, og laget terningkast. Testen fokuserer utelukkende på studentpolitikk i Oslo. I denne testen har vi valgt å legge vekt på følgende punkter, likt vektet:

I tillegg har vi hatt en bonuspott basert på hvordan partiene har stemt i viktige saker for studentene i Oslo, samt andre gode studentvennlige forslag ut over de syv punktene vi nevner. Denne bonusbolken er vektet like tungt som ett av punktene ovenfor.

Venstre: terningkast 6 – best i test!

Venstre har et svært godt program for studentene i Oslo. De vil blant annet senke studentprisene på kulturarrangementer, gi flere arealer til studentidretten, jobbe for nytt studenthus i sentrum og senke studentprisen på månedskort med 100 kroner. I tillegg har de god politikk på bygging av flere studentboliger og de vil ha flere nattbusser i fadderukene.

Venstre var tidlig ute og spurte Velferdstinget om tips til studentvennlig politikk, og det vises veldig godt i programmet at de prioriterer studentene i høstens valg. I tillegg har Venstre i perioden vært lydhøre for studentenes krav, blant annet ved å jobbe mot byrådets nye skjenkebestemmelser som har vist seg å gjøre det vanskelig for de frivillige studentpubene å opprettholde sin aktivitet. Venstre er soleklart best i test for studenter i Oslo.

Høyre: terningkast 5

Igjen ser vi mange gode tiltak for å bedre studenttilværelsen. Høyre får poeng for å jobbe for nytt studenthus i sentrum, god politikk på studentboligbygging og vilje til å satse på det nattbusser i fadderukene. De har også politikk for bysykler, idrett og kollektivpriser, men deres formuleringer er ikke like tydelig rettet mot studenter som brukergruppe. Høyre var, sammen med Venstre, de eneste partiene som etterspurte studentpolitikk fra Velferdstinget. Også hos Høyre har dette hatt god effekt på programmet, og det står til en andreplass for studenter i Oslo.

Arbeiderpartiet: terningkast 4

Programmet til Arbeiderpartiet er bedre for studenter enn det var til valget i 2015. De har tatt inn punkter om å styrke studentidretten, de vil jobbe for nytt studenthus i sentrum, og de vil ha flere studentboliger. I tillegg har de god politikk på bysykler ved studiesteder og studentboliger. Dessverre nevner de ikke rabatter på kulturarrangementer, og har nektet å tilpasse de nye skjenkebestemmelse som har skadet studentfrivilligheten betydelig. Alt i alt har Arbeiderpartiet et godt program, men i den siste tiden har de vist studentene en kald skulder i konkrete saker i bystyret. Vi håper Arbeiderpartiet prioriterer studentene den kommende perioden.

KrF: terningkast 4

Krf leverer et relativt godt program for studentene. De vil jobbe for nytt studenthus i sentrum og bygge flere studentboliger. Utover dette har de en del saker som også vil hjelpe studentene, som å øke det nattlige kollektivtilbudet generelt, flere bysykkelstativer og skape flere idrettsarealer. I tillegg går de inn for et spennende prøveprosjekt med døgnåpen T-bane, som mange studenter kan dra nytte av. KrF nevner ikke studentrabatt på kulturarrangementer. Et overraskende godt program fra KrF, selv om det ikke når helt opp til de høyeste terningkastene.

SV: terningkast 3

SV har relativt få gode saker for studenter i programmet sitt. Vi registrerer at de vil satse på nattbusser i fadderukene og flere studentboliger. Dette er bra. Dessverre nevner de verken studentrabatt på kultur, nytt studenthus i sentrum eller å styrke studentidretten. De får pluss for å ville bedre samordningen mellom studentsamskipnadens velferdstjenester og kommunens tjenester. Likevel blir det litt for tynt for å nå de aller høyeste terningkastene. Partiet har dessverre ikke strukket ut noen hånd til studentene verken i programarbeidet eller i konkrete saker i bystyret. SV kan bedre, og vi håper å se dem komme sterkere tilbake om fire år.

Rødt: terningkast 3

Rødt leverer et under middels godt program for studentene. Likevel har de visse lyspunkter, som at de vil jobbe for studentrabatt på kulturarrangementer og flere studentboliger. Rødt nevner verken studenthus i sentrum eller nattbuss. Rødt innfrir få av våre ønsker, men er delvis på ballen når det kommer til bysykler og billigere kollektivtransport for studenter. Alt i alt fremstår Rødt som relativt passive med tanke på studentene, selv om de har enkelte gode punkter.

Frp: terningkast 2

Frp har sjelden vært studentenes parti, og blir nok ikke det i år heller. De har god politikk på samferdsel, ved at de vil senke prisene på kollektivtransport, ha flere bysykler og vil styrke det nattlige kollektivtilbudet. Ut over dette skorter det på gode studentsaker. De nevner ikke nytt studenthus eller flere studentboliger, og heller ikke studentrabatt på kultur. Det er vanskelig å se at Frp ønsker oppslutning blant studenter med dette programmet.

MDG: terningkast 2

MDG skuffer i programarbeidet. Mange av de tradisjonelle velgerne til MDG er studenter, men i år får de lite studentpolitikk for stemmen sin. MDG nevner verken studentrabatt på kultur, nattbuss i fadderukene, nytt studenthus eller flere studentboliger. Likevel har også de gode enkeltsaker som trekker opp, som å styrke studentidretten og senke prisen på kollektivbilletter. Dersom MDG ønsker å bli et bredere parti bør de vurdere å bedre studentpolitikken sin betraktelig, for dette holder ikke.

SP: terningkast 1

Senterpartiet leverer svært svakt for studentene i Oslo. Partiet mangler tilsynelatende all innsikt i studentlivet og hva studentene ønsker seg. Senterpartiet har riktig nok ikke sittet i bystyret i perioden, men etter programmet å dømme har studentene lite å hente ved å stemme på Senterpartiet. Men så har vel heller aldri Senterpartiet vært partiet for studenter eller folk bosatt i by. Denne merkelappen lever de opp til med sin mangel på studentpolitikk.

(NB: Folkeaksjonen nei til mer bompenger er ikke med i testen. De var ikke et av partiene som mottok våre innspill i høst, ettersom de ikke var synlige på målingene.)

_____________________

For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt:

Gard Løken Frøvoll
Leder
tlf: +47 95 80 58 39
e-post: leder@studentvelferd.no

Henrik Amadeus Bjørndalen
Politikk- og medieansvarlig
tlf: +47 46 63 61 45
e-post: politikk@studentvelferd.no

Del på Twitter Del på Facebook