Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

18. august var fristen til å stille som ny leder av kulturstyret. Vi har fått inn en kandidat:

Henrik Hung Haram

Mitt navn er Henrik Hung Haram, jeg er 25 år gammel og fra Oslo. Jeg har studert 5 år ved Universitetet i Oslo og startet dette semesteret på en mastergrad kalt Assessment, Measurement and Evaluation.

Jeg har i løpet av min tid på Blindern vært med i, og startet, flere studentforeninger. Jeg har gjennom disse foreningene søkt midler fra Kulturstyret, og lært mye om hvordan det er å være søker til Kulturstyret. Jeg har nå sittet to år, ett halvt som vara, i Kulturstyret og halvannet av de som nestleder. Noe jeg føler har bidratt til å gi meg god innsikt i stillingen som Kulturstyreleder.

Grunnen til at jeg stiller som leder for Kulturstyret er at jeg ønsker å fortsette å bidra til at Oslo og Akershus er et levende studentsamfunn med et stort tilbud i både foreninger og arrangementer. Jeg har selv vært i en posisjon der støtten fra Kulturstyret har bidratt til å glede mange studenter i form av sosiale arrangementer, konserter, debatter og lignende, og ønsker å videreføre den viktige jobben som Kulturstyret har. Jeg mener at jeg er en god kandidat til stillingen, på grunn av min tidligere bakgrunn som tidligere søker av Kulturstyret og nestleder i Kulturstyret.

 

Det er fortsatt mulig å stille til leder av Kulturstyret, men merk at du da ikke vil bli vurdert av Valgkomiteen.

Del på Twitter Del på Facebook