Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen har bestått av
Marius Hillestad – Leder (Universitetet i Oslo)
Jeanett Andersen (OsloMet – storbyuniversitetet)
Felix Volpe (Handelshøyskolen BI)
William Griffen Sæbø (OsloMet – storbyuniversitetet)
Øystein Martin Dulsrud Klungnes (DMH – Barratt Due Musikkinstitutt)

 

INNLEDNING

Til vervene på valg i år har antall kandidater stemt med antall ledige verv. Dette oppleves som noe dumt ettersom det gjør at valgkomiteens arbeid føles noe overflødig. Valgkomiteen oppfordrer fremtidige arbeidsutvalg og styremedlemmer til å gjøre en innsats i å fremme det gode arbeidet man gjør som styremedlem og viktigheten av å ha et mangfold blant de tillitsvalgte, også i tyngre verv. Valgkomiteen har gjennomført intervjuer med alle kandidatene og har tillitt til at kandidatene vil gjøre en god jobb i de vervene de er innstilt på.

 

SiOs hovedstyre

Styremedlem 1 år: Jonas Danielsen Virtanen – Enstemmig innstilt

Jonas er lidenskapelig opptatt av studentvelferden i Oslo og Akershus og arbeidet SiO gjør for å ivareta studentenes beste. Han reflekterer godt og viser stor forståelse for utfordringer og muligheter samskipnaden har, og retninger man må styre mot i fremtiden. Valgkomiteen er også imponert over hans tanker rundt rollen som styreleder og kontakten mellom hovedstyret og Velferdstinget. 

Personlig vara: N/A

 

Styremedlem 2 år: Elisabeth Holien – Enstemmig innstilt

Elisabeth er en travel kvinne med mange baller i luften samtidig. Hun viser en god forståelse for SiO sine langsiktige prosjekter og arbeid, og ønsker å være med å synliggjøre samskipnaden som studentvelferdsaktør for alle studentene i Oslo og Akershus. Valgkomiteen har full tiltro til at med god planlegging er Elisabeth en godt egnet kandidat til dette vervet. 

Personlig vara: Linn Beate Løland Skyum

 

Styremedlem 2 år: Stine Johannessen – Enstemmig innstilt

Til tross for en kort fartstid i Oslos studentpolitikk viser Stine en sterk forståelse for alle områdene i SiO og imponerer med sine tanker og refleksjoner rundt utviklingen av disse. Med erfaringen hun har fra en annen studieby tror vi at Stine kan bidra med nye synspunkter og at hun vil bidra til å utvikle SiO i en positiv retning.

Personlig vara: June Wanderås Fossum

 

Styremedlem 2 år: Peter Linge Hessen – Innstilt

I samtale med valgkomiteen viser Peter sterkt engasjement for Oslo som studentby. Han har en lang erfaring med langsiktig styrearbeid både fra partipolitikken, det offentlige og som tillitsvalgt for studentene ved Universitetet i Oslo. Valgkomiteen merker seg at Peter innehar styreverv som kan komme i konflikt i enkelte saker, men har tiltro til at han er bevisst sine roller og vil handle deretter.

Personlig vara: N/A

 

Leder for hovedstyre 1 år: Jonas Danielsen Virtanen – enstemmig innstilt etter innstilling fra SiOs hovedstyre.

 

SiO Mat og Drikke:

Styremedlem 2 år: Axel Klanderud – Enstemmig innstilt

Axel viser et stort engasjement for studentenes mattilbud og har store tanker rundt utviklingen av SiO Mat og drikke. Han ønsker å være en pådriver for bærekraftig og næringsrik mat. I samtale med valgkomiteen viser han også et engasjement for å strategisk utvikle spisestedene og kafeene til å bli de sosiale møteplassene de har potensialet for. 

Personlig vara: Kristine Odgaard Jacobsen

 

Kulturstyret:

Leder 1 år: Henrik Hung Haram – Enstemmig innstilt

 

Kontrollkomite for SiO Barnehage:

Styremedlem 1 år: Dorthea Enger – Enstemmig innstilt

Personlig vara: Timm Seitz

 

Styremedlem 1 år: Det har ikke stilt noen kandidater til dette vervet.

 

Klagenemnda for tildeling av bolig

Styremedlem 2 år: Det har ikke stilt noen kandidater til dette vervet.

 

Del på Twitter Del på Facebook