Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Rakk du ikke å sende inn søknad? Du kan fortsatt stille til komiteen på Velferdstingets marsmøte 4.mars.

Det søkes kandidater til en komite som skal videreføre Velferdstingets arbeid mot et potensielt nytt studenthus i Oslo sentrum. Komiteen skal sammenfatte og legge frem forslag til hva de mener vil fungere best i et nytt studenthus. Arbeidet vil blant annet innebære å kartlegge hvilken type drift og intern organisering som fungerer for andre, liknende organisasjoner. 

Det blir krevende arbeid som forutsetter at medlemmene i komiteen er engasjert, men også at de sitter på kunnskap, erfaringer og ideer som kan bidra til arbeidet. 

Høres dette interessant ut? Send inn en søknad til vt-au@studentvelferd.no innen 23. februar, hvor du skriver litt om deg selv og hvorfor du passer til å sitte i denne komiteen. Utdyp gjerne om du har erfaringer relevante for arbeidet. 

Komiteen skal bestå av maksimalt 7 personer og nestleder i arbeidsutvalget skal fungere som sekretær. Komiteen velges av Velferdstingets arbeidsutvalg, ut fra søknader, og legges frem for godkjenning av Velferdstinget ved deres neste møte.

Mandatet til komiteen er:

“Komiteen skal kartlegge hvilken type drift og intern organisering som fungerer for andre, liknende organisasjoner. De skal sammenfatte og legge frem forslag til hva de mener vil fungere best i et nytt studenthus i sentrum for Velferdstinget.”

 

Del på Twitter Del på Facebook