Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Nå nærmer det seg frist for å sende inn kvalifiserende søknader til Velferdstinget. Dersom foreningen din allerede søker støtte direkte fra Velferdstinget, trenger dere ikke levere en kvalifiserende søknad. Du trenger heller ikke sende en kvalifiserende søknad dersom foreningen din søker, og ønsker å fortsette å søke støtte fra Kulturstyret. 

Dersom du derimot er fra en forening som ikke allerede søker støtte direkte fra Velferdstinget, men som ønsker å gjøre det fremover, må det sendes en kvalifiserende søknad til velferdstingets arbeidsutvalg, ved vt-au@studentvelferd.no, innen den 20. april. 

Merk at en forening kun kan søke støtte direkte fra Velferdstinget dersom de har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot hele eller større deler av studentmassen tilknyttet SiO.

Er du usikker på om foreningen din skal søke direkte fra Velferdstinget eller fra Kulturstyret, kan du sende en mail til nestleder@studentvelferd.no

 

En kvalifiserende søknad må inneholde:

  1. En synliggjøring av kulturinstitusjonens/mediets langsiktige målsettinger, og som  muliggjør en vurdering av virksomhet i forhold til Velferdstingets kulturpolitikk og tildelingskriterier.  
  2. Fjorårets regnskap. 
  3. Underskrift av økonomisk og juridisk ansvarlig for søknaden.

 

Velferdstingets kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier finner du her:
https://www.studentvelferd.no/dokumenter/2020/02/Kultur-og-mediepolitiske-tildelingskriterier-2019.pdf

 

Del på Twitter Del på Facebook