Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Vi i arbeidsultvalget har samlet en rekke informasjon vi tenker det kan være nyttig å ha, med tanke på korona-utbruddet. Oslo kommune åpner egen korona-linje, tlf. 21 80 21 82. Telefonlinjen er for dem som mistenker å være smittet med viruset og bemannes med helsepersonell som vil sørge for nødvenidg oppfølging hvis det er aktuelt.

SiO
https://www.sio.no/18054/informasjon-i-forbindelse-med-koronaviruset
https://www.sio.no/18149/ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar

Helsedirektoratet
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

Helse Norge
https://helsenorge.no/koronavirus

Oslo
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/generelle-tiltak-for-forebygging-av-koronasmitte/

Folkehelseinstituttet (FHI)
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
https://www.dsb.no/hendelser/koronavirus/
https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/?fbclid=IwAR1q3QRpppLvmfpjqxpH9uhhdOdRNqV_KSX5FYDoNNcsA0IQD-oQZDthebo

Hamstring
Det har blitt registrert mange tilfeller av hamstring av dagligvareprodukter. Regjeringen har ikke gitt indikasjoner på at butikkene stenger med det første. Vi ber dere om å ta hensyn til andre i denne situasjonen. Alle trenger nødvendige varer. 

Utdanningsinstitusjoner:
Regjeringen har besluttet å stenge alle universiteter, høyskoler og fagskoler for å forebygge smitte.

Viktigst av alt, ta hensyn til de rundt deg. Vi står sammen ved å holde avstand. 

 

//english//

SiO
https://www.sio.no/18057/information-concerning-the-coronavirus 

Helsedirektoratet
https://www.helsedirektoratet.no/english/corona

Oslo
https://www.oslo.kommune.no/english/coronavirus/ 

Folkehelseinsituttet
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
https://www.sikkerhverdag.no/en/being-prepared/incidents-and-crises/advice-on-self-preparedness-for-emergencies/

Hoarding
It has been registered many cases of hoarding of everyday products, in supermarkets. The Government have not given any indications that the supermarkets and pharmacies will be closed. We ask you to mind others in this situation. Everyone needs the essentials. 

Educational institutions
The Government have closed all higher education to prevent infection.

Most important, show care to those around you. We stand together by keeping a distance. 

Del på Twitter Del på Facebook