Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Ønsker foreningen din å arrangere flere aktiviteter? Studentsamskipnaden SiO har fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet våren 2021 for å bidra til en litt bedre hverdag for studentene i Oslo, og skal benyttes til blant annet til sosiale aktiviteter. Midlene skal tas i bruk så raskt som mulig og innen utgangen 2021.
https://www.studenttiltak.no/
Del på Twitter Del på Facebook