Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

SiO har i dag annonsert kjøp av bygget St. Olavs Gate 23, og det er dermed Velferdstingets glede å kunne avsløre at vi nå vil få et nytt studenthus i Oslo sentrum. 

“Dette er en milepæl i arbeidet med å gjøre Oslo til en mer samlet studentby. Huset skal være for og av studenter, og vi gleder oss veldig til å se det nye studenthuset fylles med liv og røre” sier leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Marie Godal Dam.

Sentrumsnært studentliv

Studenthuset skal bli en samlingsarena for alle studenter i Oslo-området, og er planlagt å åpne høsten 2023. Inntil da vil studentene jobbe i samarbeid med SiO for å fylle huset med et mangfoldig  studenttilbud. Her er mulighetene mange, men en ting er allerede sikkert, huset skal fylles med  studentorganisasjoner, spisesteder, kulturtilbud som debatter, konserter, og filmkvelder, og andre aktivitetstilbud som vil være tilgjengelig for studentene morgen, dag og kveld. Huset skal bli et godt tillegg til det eksisterende tilbudet for studenter i byen.

Behovet for studenthus

Arbeidet med å etablere nytt studenthus begynte for flere år siden, etter at Studentmobilitetsundersøkelsen fra 2016 viste behovet for et helhetlig og sentrumsnært tilbud tilgjengelig for alle studenter i Oslo-området. Nødvendigheten av et sterkere studenttilbud har også blitt tydeliggjort de siste årene både av tall fra de siste SHoT-undersøkelsene som viser at studenter som gruppe møter store utfordringer med trivsel og psykisk helse, og av koronasituasjonen som har tydeliggjort viktigheten av samlingspunkter og fellesskap for studentene om de skal sikres god livsutfoldelse.

Veien videre

Målet med bygget er å skape et mer samlet studentmiljø på tvers av utdanningsinstitusjonene i Oslo, og at så mange studenter som mulig kan få tilhørighet til det nye huset.

“Vi gleder oss til å få med så mange studenter som mulig  i arbeidet med å få aktivitet inn i huset og denne prosessen starter allerede nå. Det første som skal skje er at Velferdstinget vil bestemme innholdet vi ønsker i bygget. Så er vi spent på å se hva resultatet blir i 2023”, avslutter Godal Dam.

 

VTs logo

Del på Twitter Del på Facebook