Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Norsk Studentorganisasjon har i dag lansert årets studentboligundersøkelse. Der kommer det frem at byggingen av studentboliger ikke går riktig vei. Både i Oslo og nasjonalt har dekningsgraden gått ned, og Velferdstinget i Oslo og Akershus frykter nå at enda flere studenter i Oslo-området vil stå uten et rimelig botilbud. 

Den nasjonale dekningsgraden på studentboliger – altså prosentandelen av studentboliger i forhold til antallet studenter – har gått fra 14,87 % til 14,75 %, mens i Oslo-området har den gått ned fra 13,88 % til 13,24 %. Det går dermed ikke riktig vei om vi skal nå en dekningsgrad på 20 %, et mål både Velferdstinget i Oslo og Akershus og NSO deler. 

Det er helt tydelig at det trengs en enda sterkere satsing på studentboliger. Boligmarkedet i Oslo er vanskelig nok som det er for unge og studenter, og det er helt nødvendig at vi har et tilstrekkelig tilbud også utenfor det private boligmarkedet. De nye tallene fra NSO viser at det gjenstår mye arbeid” sier leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Godal Dam.

Under gjennomsnittet

Oslo-området ligger enda lengre unna målet enn landsgjennomsnittet. Studentsamskipnaden SiO har så vidt høyere dekningsgrad enn Studentsamskipnaden i Østfold, med den laveste dekningsgrad på 12.15 %. Ser en bare et steinkast utenfor Oslo til Ås, har studentsamskipnaden der derimot en dekningsgrad på 32,12 %. Oslo-politikere kan heller ikke ta glede av å slå Trondheim eller Bergen – studentsamskipnadene som dekker disse byene har høyere dekningsgrad på henholdsvis 14,71 % og 14,19 %.

Det siste året har ikke vært et normalår, og heller ikke gunstig for byggingen av studentboliger. Men året har også synliggjort viktigheten av gode studenttilbud. Mange studenter har stått i en vanskeligere økonomisk situasjon, samtidig som SHoT-undersøkelsen viser dystre tall for studentenes psykiske helse. Et tilstrekkelig og rimelig tilbud på studentboliger er – i tillegg til økt studiestøtte – et viktig tiltak for å sikre at studenter kan leve som fulltidsstudenter. 

Alle skal ha lik rett til høyere utdanning. For at det skal være reell likhet er det er helt vesentlig at alle studenter uavhengig av bakgrunn har et rimelig sted å bo.” sier Godal Dam.

Flere boliger trengs – og gamle bør rehabiliteres

Spesielt i Oslo, med hovedstadens skyhøye leiepriser, dekker studentboligene et pressende behov for studentene som har tilgang på dem – og det er derfor synd at under 1 av 7 Oslo-studenter har tilgang på SiO-bolig. Velferdstinget ønsker flere studentboliger i årene som kommer, og at studentsamskipnad, lokalpolitikere og nasjonale politikere samarbeider om å få til dette.

På et lokalt nivå må behandlingstiden være kortere i kommunen når SiO søker om å bygge nye studentboliger.” sier Godal Dam. “I tillegg handler mye om de økonomiske premissene som legges på et nasjonalt nivå: Det trengs statlige midler for å finansiere de 3000 nye studentboligene som må bygges i året for å nå en dekningsgrad på 20 %, og det er nødvendig å øke levetiden til eksisterende bygg – ved å gi statlig støtte til rehabilitering av studentboliger.”

I dag mottar Studentsamskipnadene kun støtte til å bygge nye boliger, ikke til å rehabilitere gamle. Det medfører at levetiden blir kortere når byggene foreldes – om en river et gammelt bygg og bygger nytt får en støtte, men ikke om en vil fikse bygget. Til tross for at sistnevnte ofte er bedre for miljøet og studentene.

Stortingsvalget er ikke langt unna, og partiene har nå en sjanse til å vise oss hvem som tar studentenes utfordringer på alvor. Vi håper å se partiene kjempe aktivt om å være det partiet som forplikter seg til den beste studentboligpolitikken den kommende perioden.” avslutter Godal Dam.

 

VTs logo

Del på Twitter Del på Facebook