Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Banner hvor det står "Tildelingene 2022"

Velferdstinget i Oslo og Akershus har mandag kveld 11/10 vedtatt å utdele 16,5 millioner kroner i støtte til ulike studentorganisasjoner. Støtten går til et mangfold av organisasjoner, som driver med alt fra kulturvirksomhet, idrett, medieproduksjon, gratis juridisk hjelp, og videre til støtte til rikdommen av mindre studentorganisasjoner.

Essensiell støtte for studentforeninger

En av organisasjonene som går ut møtelokalet på OsloMet med store håp for 2022 er Aleksander Ramm, daglig leder i Radio Nova. «Radio Nova har over lengre tid opplevd komplikasjoner med utdatert og dysfunksjonelt utstyr, både før og spesielt etter korona restriksjonene. Vi som jobber daglig for å tilrettelegge for et godt tilbud har måttet utarbeide hjemmesnekrede løsninger, som har krevd mye av våre medlemmer å tilpasse seg. Det var en deilig følelse å få bekreftet fra Velferdstinget at Radio Nova er en forening de ønsker å satse på fremover.» 

Oslos studentradio vil få 2,4 millioner i støtte i 2022 til sin produksjon av studentnyheter, aktualitet, kultur og underholdning. Radio Nova, en av Norges største og eldste lokalradiostasjoner, får dermed bedre forutsetninger for å være et springbrett for unge talenter inn i medie- og underholdningsbransjen. 

«Radio Nova sine medlemmer er fundamentet til foreningen. Vi ser studenter vokse på sine erfaringer. Et Radio Nova på sitt beste er en berikelse for kulturlivet og studiehverdagen i Oslo og Akershus! Med hjelp av Velferdstinget er vi ett steg på vei til å fortsette å være nettopp dette.»

Gledelig utdelingsprosess

Selv om det er mange midler det søkes om gikk det relativt rolig for seg når tildelingene ble diskutert og vedtatt av Velferdstingets studentdelegater. Tildelingene finansieres via semesteravgiften, sammen med Velferdstingets driftsbudsjett, ut fra en pott på 16,5 millioner kroner som Velferdstinget mottar i samarbeid med SiO. 

«Vi er utrolig glade for å kunne dele ut 16,5 millioner kroner til ulike studenttilbud! Studenttilværelsen er så mye mer enn det som foregår på lesesalen, noe organisasjonene som nå har fått penger kan bevise!», sier Maika Marie Godal Dam, leder i Velferdstinget.

«Alle organisasjonene som søkte i år har levert gode og åpne søknader som har gjort jobben vår mye enklere! Vi håper selvfølgelig at pengene nå kommer studentene mest mulig til gode gjennom et godt og variert tilbud!»

Større og mindre støttesummer

Ikke bare millionbeløp gjør forskjell for en studentorganisasjon. Blant de mindre beløpene er de 330 000 kr som går til Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK). «JURK gir gratis rettshjelp til alle kvinner. Vi opplever det er stort behov for rådgivning og bistand blant flere grupper i samfunnet, også studenter. Mange studenters kan oppleve å havne i en konflikt med en mye større og sterkere motpart, for eksempel en utleier eller en arbeidsgiver. Det er også dessverre mange som blir utsatt for seksuell trakassering eller andre overgrep mens de er studenter. Jeg mener det er viktig at det finnes et tiltak som kan hjelpe og veilede i disse situasjonene», sier JURKs leder Bjørk Gudmundsdottir Jonassen. 

«At Velferdstinget har valgt å øke støtten til dette arbeidet i 2022 er spesielt viktig når vi nå møter utfordringer andre steder.»  Velferdstinget er på nåværende tidspunkt 3. største støttespiller for organisasjonen, men dekker bare en liten del av de totale utgiftene sammenlignet med den nasjonale og kommunale støtten JURK er avhengig av. «Når både statsbudsjettet og Oslo-byrådets foreslåtte budsjett for 2022 legger opp til kutt sammenlignet med 2021 for både oss og våre venner i Jussbuss kommer støtten fra Velferdstinget selvfølgelig ekstra godt med.»

Og støtte til de mange minste

De fleste studentforeninger er lokale initiativ med enda lavere støttebehov. Tildelingsprosessen kommer også disse foreningene til gode. Velferdstingets Kulturstyre forvalter prosessen med å dele ut midlene til de mange hundre studentforeningene i Oslo-området. 

«Kulturstyret finnes for å støtte alt fra revy til idrett, medieproduksjon til matlaging. Som studenter selv er det utrolig gøy for oss i Kulturstyret å se alle resultatene av støtten vi gir», sier Ingvild Nilsson, leder i Kulturstyret. 

I 2022 får Kulturstyret 2,3 millioner i støtte til å spre videre blant alle disse foreningene. Foreninger interessert i støtte til sine aktiviteter søker via sin forening på sio.no, med tips til søkere på Kulturstyrets side. Ingvild avslutter: «Det er leit å se at færre søknader har kommet inn det siste året, men vi håper på at de midlene Kulturstyret nå sitter på vil hjelpe foreningene opp på beina igjen i 2022. Vi er her for å støtte engasjementet til dere i studentforeningene!» 

Her er Velferdstingets vedtatte tildelinger:

Universitas tildeles 3 250 000 kr.

Radio Nova tildeles 2 400 000 kr.

Argument tildeles 320 000 kr.

Det Norske Studentersamfund tildeles 1 375 000 kr.

Oslostudentenes Idrettsklubb 2 150 000 kr.

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) tildeles 330 000 kr.

Juss-Buss tildeles 350 000 kr.

BI Athletics tildeles 425 000 kr

Kulturstyret tildeles 2 300 000 kr.

Velferdstinget tildeles 3 600 000 kr til eget driftsbudsjett.

Del på Twitter Del på Facebook