Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Banner hvor det står "Still til valg!"

Visste du at SiO er studentstyrt? SiO er en stor og komplisert organisasjon, men den er faktisk styrt av studentene selv. Hovedstyret er SiOs øverste beslutnings- og myndighetsorgan. I hovedstyret til SiO sitter det 10 mennesker, 5 av disse skal alltid være studenter og ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Siden styreleder alltid skal være en student så betyr det at det er studentene som styrer SiO. Dette gjelder alle samskipnader, og er regulert gjennom en særlov som heter samskipnadsloven. Så hvorfor er alt dette viktig? Jo, alle studenter som er SiO registrerte kan stille til valg til hovedstyret og styre SiO. Det er velferdstinget som velger studentmedlemmene til SiOs Hovedstyre og det er nå valg på 3 av disse plassene på velferdstingsmøte den 6. desember! Så still til valg og vær med å gjøre hverdagen til dine medstudenter bedre! 

 

Det er også andre valg som kommer til å være med og forme studiehverdagen til dine medstudenter:

Ny kulturstyreleder skal velges, og har du et brennende engasjement for foreninger og vil være med å hjelpe frivilligheten i Oslo og omegn, så er dette stillingen for deg! Kulturstyret bevilger hvert eneste år flere millioner kroner til studentfrivilligheten og er en viktig aktør i studentkulturen. 

SiOs klageutvalg håndterer ankesaker for de som anker på avslag fra SiO om forlengelse av botiden sin. Dette organet har studentflertall og det skal velges en student for en funksjonsperiode på 2 år, og en student for en funksjonsperiode på 1 år. 

Kontrollkomiteen for SiO Barnehage håndterer saker der studenter har søkt barnehageplass hos SiO og fått avslag. Det skal velges 2 studenter med funksjonstid for 1 år. 

Det skal også velges et studentmedlem til SiO Mat og drikke sitt styre, studentrepresentasjon inn i alle ledd er fundamentalt for et studentstyrt SiO. Derfor skal det velges en studentrepresentant til SiO Mat og Drikke med funksjonstid på 2 år. 

Styremedlem til klagenemda for tildeling av bolig 2 år/SiOs ankeutvalg for studentboliger.

 

Frist for å stille og vurderes av valgkomiteen er 19. november. Det er mulig å stille etter 19. og helt frem til valget på møtet den 6. desember, men da går man glipp av muligheten for å vurderes av valgkomiteen. 

Dersom du ønsker å stille til valg fyller du ut dette skjemaet. Dersom du har spørsmål rundt det å stille til valg kan du ta kontakt med leder av valgkomiteen Axel Klanderud på mail: valgkomiteen@studentvelferd.no 

Godt valg!

Del på Twitter Del på Facebook