Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Mandag 30. juli holdt Velferdstinget i Oslo og Akershus sitt årlige vårvalgmøte. Under møtet ble det bl.a. valgt nytt arbeidsutvalg for perioden 2022-2023. Velferdstingets handlingsplan for arbeidsutvalget ble også vedtatt, med prioriteringene for hva de fire nyvalgte skal jobbe for. Arbeidsutvalget tropper på 1. juli, og vil da kaste seg ut i dette arbeidet.

Følgende personer ble valgt inn i arbeidsutvalgets fire posisjoner:

«For et arbeidsutvalg jeg har fått æren av å lede, nå skal vi vende oss til nye roller og ta fatt på arbeidsoppgavene Velferdstinget har gitt oss!» sier Marius Torsvoll etter at valgresultatet var klart. Han har i året som var vært nestleder i Velferdstinget Arbeidsutvalg. «Jeg er ekte beæret av å ha fått tilliten til å lede Velferdstinget for neste periode, det er ikke lite arbeid vi har foran oss og jeg håper at vi kan leve opp til alle forventninger. Vi har mye å ta tak i tiden som kommer og studentenes sak skal til enhver tid være førende, vi har et studenthus som skal realiseres, en utfordrende boligsituasjon og en studentøkonomi under press. Nok å gjøre skal vi nok fort få.»

Som sin høyre hånd får han Frida Rasmussen, som med nestledervervet er ny i Arbeidsutvalget – om enn ikke i studentpolitikken der hun blant annet har bred erfaring fra andre verv i Velferdstinget. «Jeg er så takknemlig for tilliten Velferdstinget har gitt meg. Jeg skal bruke hver dag det neste året på å vise meg den tilliten verdig og bruke all erfaring jeg har til å jobbe aktivt med å utvikle organisasjonen vår og sette studentenes helse og trivsel på dagsorden».

Velferdstinget representerer studenter fra hele 29 utdanningsinstitusjoner, og Andrine Breiner Johansen får som påtroppende samarbeidsansvarlig en hovedoppgave å sikre at disse har en sterk kobling til Velferdstinget. «Jeg er utrolig ydmyk for tilliten og utrolig gira på å ikke bare legge til rette for studentdemokratier på alle utdanningsinstitusjonene som vi representerer, men jeg har også satt meg som mål å gjøre veien til Villa Eika kortere.» 

Når Velferdstinget skal tale studentenes sak vil Jon Aleksander Prøitz ha ansvar for mye av ordlyden. Som nyvalgt politkk- og medieansvarlig vil han både bidra med å utforme politikken Velferdstinget skal stå for, og jobbe for at denne synliggjøres i mediene. «Studentene har en krevende tid i møte med krig i Europa og stigende utgifter. Derav er det utrolig viktig med en klar stemme som taler studentenes sak overfor myndighetene. Jeg er takknemlig for tilliten til å sikre at Velferdstinget taler høylytt!»

«Jeg er sikker på at Velferdstinget er i trygge hender. Det er en ambisiøs og fremoverlent gjeng som er blitt valgt, noe organisasjonen og studentene kommer til å få stor glede av den kommende perioden!» sier en fornøyd avtroppende leder Maika Marie Godal Dam, før Marius avslutningsvis skyter inn: «Det er et enormt dyktig arbeidsutvalg som skal få tale studentenes sak og jeg gleder meg masse til å jobbe med de nyvalgte.»

 

For spørsmål og utfyllende informasjon, kontakt:

Leder av Velferdstinget, Maika Marie Godal Dam

Telefon: 41 25 30 51

Mail: Leder@studentvelferd.no

 

Bilde av de fire nyvalgte AU-medlemmene

Del på Twitter Del på Facebook