Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

No er tida inne for å sende inn søknad for å få tilskot av Velferdstinget for 2023. Søknadsfristen er 11.09.2022

Søknaden vert behandla på Velferdstingets møte 10. oktober.

Du kan finne meir informasjon om tildelingsprosessen her. 

Vi har laga eit nettskjema som må fyllast ut av søkerorganisasjonane. Dersom dykk har spørsmål til utfylling kan de sende mail til Henriette Seim på h.seim@studentvelferd.no

 

Nettskjema for søknad om tilskot 2023

NB! Søknader som blir sendt per e-post vert ikkje behandla! 

Skjemaet er no stengt.

 

Del på Twitter Del på Facebook