Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Bildet er tatt fra studenthuset i St. Olavs gate 23. Ønsker du mer informasjon om studenthuset kan du besøke http://www.studenthusetso23.no

 

Hei alle studenter, og velkommen til et nytt semester!

Vi i Velferdstingets arbeidsutvalg har lagt bak oss et semester fylt med spennende utfordringer og strålende studentengasjement. Vi vil takke alle som har vært med på reisen og utviklet politikken som skal gjøre studenttilværelsen bedre. Hvis du ønsker å være med, og gjøre livet for studenter bedre, kan alle SiO registrerte studenter melde inn saker til Velferdstinget, eller du kan engasjere deg i ditt lokale studentråd eller studentdemokrati. Men først kan du kose deg med vår lille oppsummering av de viktigste tingene som har skjedd det siste halvåret. 

I løpet av høsten har det skjedd mye spennende. Velferdstinget har blant annet valgt nye medlemmer til hovedstyre i SiO og andre styrer som skal sørge for at dine rettigheter som student ivaretas. Vi gleder oss til å samarbeide med de nye styremedlemmene for å sammen gjøre Oslo og Lillestrøm til bedre studentbyer. Velferdstinget har også gjort tiltak for at søkerorganisasjoner til Kulturstyret skal få bedre oppfølging. Vi håper disse fungerer godt og at organisasjonene som søker penger fra Kulturstyret får mye ut av dette. 

Velferdstinget har sett på SiO sine karrieretjenester og gitt klar beskjed om at disse ikke skal finansieres med semesteravgiften, som studentene betaler i starten av hvert semester. Selv om SiO sine karrieretjenester er viktige for mange, har vi nå fastsatt at disse pengene skal brukes på andre ting som kommer alle studentene til gode. 

  

I starten av semesteret diskuterte Velferdstinget hvordan man kunne bruke Ullevål sykehus-tomten dersom sykehusdriften ble lagt ned. Vi ble da enige om at tomten burde brukes til å bygge nye studentboliger som kan være med å sørge for at alle har et godt og rimelig sted å bo. Noen partier i Oslo har allerede plukket opp dette og vi ser frem til videre samarbeid for å sikre nye boliger til Oslos studenter. 

I Oslopolitikken er det mye som rører på seg. Partiene i bystyret ferdigstiller sine programmer for de neste fire årene og vi har stått klare for å tydeliggjøre hva studentene trenger. Vi har vært på innspillsmøter med mange av Oslos politiske partier for å fremme studentenes saker og synspunkter for de neste fire årene. Det er en glede å si at de fleste har hørt på oss og satt studentene på dagsorden i sine førende prinsipper for den neste bystyreperioden. 

Selv om det er valg til bystyret i 2023 og partiene prøver å finne ut hvem de skal være de neste fire årene kan ikke de vanlige arbeidsoppgavene stoppe. Bystyret har vedtatt et budsjett for Oslo og i den prosessen har vi jobbet opp mot både byrådspartiene og deres samarbeidspartnere for å sikre 1,1 millioner kroner til SiO sitt psykiske helsetilbud, som er studentenes førstelinje i kampen mot psykiske plager. 

Det er ikke bare i Oslopolitikken at ting skjer, arbeidsutvalget har nemlig startet et samarbeid med Lillestrøm kommune for å gjøre det bedre å være student i Lillestrøm, og for å gjøre oss klare for de nye utdanningsprosjektene som snart går av stabelen der. Med nesten helt blanke ark står Lillestrøm klare til å ta imot tusenvis av nye studenter, og vi gleder oss til å se hvordan dette samarbeidet utvikler seg. 

Som man kanskje har fått med seg i Oslos lokale medier fortsetter arbeidet med Oslos nye studenthus, med Velferdstinget i spissen. Studenthuset er vår satsning for å ha et felles samlingsted for alle Oslos studenter i sentrum. Selv om huset ikke står ferdig enda har det allerede blitt et sted for å diskutere studentenes plass i Oslo. Vi har blant annet gjennomført mange åpne arrangementer, som for eksempel et innspillsmøte til Oslos nye folkehelsestrategi med Helsebyråden til stede. Disse arrangementene er det selvfølgelig bare å ta turen innom på, hvis man finner tid til det i en travel studiehverdag. 

Til sist har vi i arbeidsutvalget fartet rundt omkring for å lære, og å komme innspill til forskjellige prosjekter. For eksempel har vi vært på studentfrivillighetskonferansen, studenthelsekonferansen og et studentpolitisk toppmøte med ministeren for forskning og høyere utdanning. Vi har vært på Strategisk Samarbeidsforum der vi møtte kommunen for å fremme studentene i Oslos tre innovasjonsdistrikter. Vi har deltatt på Oslo Urban Week for å vise frem det nye studenthuset i sentrum. Og vi har arrangert en demonstrasjon mot innføringen av skolepenger for internasjonale studenter. 

Det er vanskelig å få plass til alt som skjer på et halvår i et kort innlegg, og det har selvfølgelig skjedd mye mer enn hva vi fikk plass til her. Hvis du vil ha et skikkelig dypdykk i hva som har skjedd høsten 2022 kan du lese arbeidsutvalgets halvårsrapport, som snart publiseres. 

Del på Twitter Del på Facebook