Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Avisa Oslos dekning av saken: https://www.ao.no/her-kommer-det-546-nye-studentboliger-i-oslo/s/5-128-498299?hideLimbs=1

Av de 1650 studentboligene kunnskapsdepartementet gir tilskudd til ligger 546 av disse i Oslo. Oversikten over hvilke boliger som får tilskudd i Oslo er:

Stiftelsen Blindern studenterhjem 22
Gjerdrumsvei 10 446
Kringsjå fase 3 48
Ullevål studentby 40

Det er veldig bra at regjeringen ser at det er en stor mangel på boliger i Oslo, og tar handling for å gjøre noe med det. Det som er viktig nå er at dette ikke kun skjer i år, men at det også skjer neste år, og året etter, også videre, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Marius Torsvoll.

 

Kunnskapsdepartementet skriver i sin pressemelding «i år er det Oslo og Agder som har fått pengar til dei største prosjekta. Det prosjektet som får flest tilsegn om tilskot ligg i Oslo, der får Studentsamskipnaden i Oslo 175,6 millionar kroner til 446 nye hybeleiningar i Nydalen». Kunnskapsdepartementets pressemelding i sin helhet finner du her.

 

– Vi ser dette som en god start. Hvis vi skal løse studentboligmangelen i hele Norge, så må vi bygge der det er størst mangel, og det er i Oslo. I dag gis det kun støtte til 1650 boliger, og det er ikke nok verken på kort eller lang sikt. Det er en stor mangel på boliger til studenter over hele landet. Denne mangelen merker man nok aller mest i Oslo, der det er flest studenter, fortsetter Torsvoll.

 

Studentsamskipnadens boligprosjekt i Lillestrøm fikk ikke støtte gjennom kunnskapsdepartementets tildeling.

 

Boligtilbudet til SiO strekker seg lenger enn bare Oslo. Flere av utdanningsinstitusjonene tilknyttet samskipnaden har nå begynt å etablere seg i Lillestrøm, og det betyr at SiO må følge etter. Det at det ikke gis tilskudd til disse boligene betyr til syvende og sist at regningen sendes til studentene, avslutter Torsvoll.

Del på Twitter Del på Facebook