Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Første helga i februar er over, og vårseminaret er vel overstått. Vårseminaret er Velferdstingets konstituerende møte, hvor representantene setter retning for det kommende året. 

Velferdstinget reviderte politisk grunnpolitisk dokument.  Her ble det vedtatt masse ny politikk for å gjøre studiehverdagen bedre. Politikken vår reflekterer nå enda bedre den økende studentmassen i Lillestrøm, og behovet for mer studenttilpassede tilbud i Oslo og Akershus. 

På vårseminaret vedtok Velferdstinget et nytt kulturpolitisk dokument, med fokus på hvordan vi sammen skal styrke studentkulturen og studentfrivilligheten i Oslo og Lillestrøm. Dokumentet fikk et helt nytt kapittel om studentforeninger, det fremmer ny politikk om viktigheten av studentmediene og behovet for sentrale samlingspunkt for studentene. Dette, sammen med, politisk grunndokument kommer til å være viktig i arbeidet med Lillestrøm som studentby fremover. Våre politiske dokumenter ligger her.  

Det har lenge vært ambisjoner om et nytt studenthus i sentrum av Oslo. Velferdstinget har ikke fått det brede spleiselaget vi har invitert til for å få til et nytt studenthus fra kjeller til loft. Derfor har vi denne helga vedtatt at prosjektet må nedskaleres for å kunne realiseres. Vi tror at denne nye måten å tenke på vil gjøre prosjektet enklere å gjennomføre, og raskere vil kunne gi studentene de møteplassene de behøver. 

Det er valg til Stortinget i 2025. Nå arbeider de forskjellige politiske partiene med sine partiprogrammer for 2025 til 2029. Framover skal vi utforme innspill til stortingsvalgprogrammene. Slik kan vi bidra til å bedre studentvelferden ikke bare i Oslo og Akershus, men også for hele landet.  

Nå som arbeidsutvalget gjør seg ferdige med å bearbeide alt som ble gjort på vårseminaret, ser vi frem til å arbeide med all den nye politikken og de mange organisatoriske oppgavene fremover!  

Med hilsen fra Karl Magnus, Hanne, Hans-Markus og Oliwia i Velferdstingets arbeidsutvalg.

Del på Twitter Del på Facebook